– Når vi sier at vi må bli bedre, ligger det i kortene at vi ikke har vært gode nok

Samarbeidet mellom UNN og Helse Nord har ikke vært godt nok. Det er styrelederens konklusjon etter den siste tids offentlige krangel.