Langs Porsangerfjorden er det de siste årene blitt funnet sjeldne og spektakulære hellemalerier som er opptil 4000 år gamle! De fleste på Sandvikhalvøya. I 2022 ble det registret et nytt funnsted bare 5 km unna i luftlinje, på Klubben i Ytre Billefjord. Dette har tilsynelatende gått Porsangerbefolkninga hus forbi, og av lokalpolitikere håndtert med stillhet.

Det var laber lokalpolitisk interesse for å ha et utvidet verneområdet i Sandvik etter funnene der i 2001. Statsforvalteren måtte overtale kommunen til å la Goarahat og Sandvikhalvøya få status Utvalgt Kulturlandskap, dette ble klart først i 2012.

Porsanger kommune jobber nå for å få godkjent en omstridt arealplan, der Klubben er ønsket regulert om til næringsområde. Dette til tross for innsigelser fra både Statsforvalteren og Sametinget, på grunnlag av reindrifta der ute. Samt de unike hellemaleriene. I tillegg ønsker nå Denvo Wolffish som har base i Tønsberg, å etablere et gigantisk landbasert steinbitoppdrett på Klubben.

Med planlagte bygningsmasser på 2000 kvadratmeter. 12 trailerlass med fisk PER DAG estimeres å kjøre ut fra anlegget i sesong. Påvirkningen fra avfall og gift i fjorden er pent sagt uoversiktlig.

Porsangerfjorden har på lik linje med Repparfjorden status som nasjonal laksefjord.

Det er åpenbart at veianlegg, strømmaster, rør, tanker og bebyggelse, samt utfylling av masser i fjorden og sprenging av fjell vil destruere Klubben. Naturen og alt som befinner seg der, inkludert automatisk vernede Hellemalerier, steinaldertufter, krigsminner og sjøsamiske kulturminner. Der det er automatisk vernede kulturminner gjelder vernet kun 5 METER rundt hvert funn. Dette er absurd, og kan knapt nok kalles vern.

Hellemaleriene i Porsanger er like gamle som pyramidene i Egypt! Vi valfarter til disse velbevarte underverkene, og beundrer kulturhistorien til folket i andre land. Til Hellas for skulpturer og vakker keramikk. Maleriene i grottene i Lascaux i Frankrike har de fleste hørt om. Også har vi hellemaleriene til Aboriginene i Australia. Fantastiske opplevelser -opphøyet som verdensarv, selvsagt også for en Finnmarking på ferie.

Tenk om lokalpolitikerne i Egypt forholdt seg til den Norske 5-meters regelen?! «Vi kjører på med en stilig ørkenby her ute! Skyskrapere og energi fra en vindmøllepark kanskje? Vi trenger glass og stål, pyramider er bare gammel stein. Vi vil jo ha verdiskapning!» Skal tro hvor mange turistkroner de hadde fått inn på sine kulturminnevidunder, om noen slapp til med slik kortsiktig tenkning?

For 4000 år siden satt det Porsangerværinger ute på nesene sine. Med teknologien de innehadde framstilte de maling, og med sin kreativitet skapte de bilder som var viktige for dem. Symboler for bønn eller bannskap? Personlig tipper jeg begge deler. Vi vet ikke nøyaktig hva de tenkte, men vi VET at Porsangerværingan levde og overlevde her -da også. For de har satt spor etter seg!

Og vi kan spare oss flybilletten for å se på potteskår i Hellas, for Finnmarkingen laga keramikk-krukker vel så fine for 4000 år siden. De ble brukt som kokekar og oppbevaring av mat. I Porsanger er det funnet potteskår i Sortvik, og det er svært sannsynlig at det ligger mangt og meget i jorda ute på Klubben også.

Hva er grunnen til at vi beundrer og anerkjenner verdien av andre lands kulturhistorie, og valfarter dit hvor deres kulturminner er blitt bevart for beskuelse og ettertanke. Mens våre EGNE like gamle og UNIKE kulturminner ikke tillegges samme høye verdi? Om man i det hele tatt aner at de eksisterer.

At antallet funn er lavere i Finnmark enn i Hellas, betyr at de få vi faktisk HAR får mye høyere enkeltverdi.

Er den gjengse Finnmarking, inkludert våre lokalpolitikere, blitt fullstendig historieløse? Tenker vi at det vi selv har her hjemme, har lavere verdi enn kulturminner andre steder i verden? Jeg undrer meg på hvordan vi kan ha endt opp slik. Er vi blitt devaluert og fornorska, og herja med så grundig under krigen -at de vant kampen til slutt? Klarer vi fortsatt ikke å rette nakken skikkelig opp?

Runebommene blei brent. Husene blei brent i 1944. Finnmarkingen er jaga i århundrer. Lite og ingenting av vår fysiske arv eksisterer. Der er vi blitt fattige.

Tenk da, at som et lekent pust fra fortia, finner vi hellemalerier! En hilsen fra Finnmarkingene som bodde her og kjente fjordene her før oss. Det er en gave -en uvurderlig skatt! Fattig blir igjen rik.

Man kan bare juble og takke!

Og det er DA, når det kommer noen karer sørfra som vil tjene penger på steinbitoppdrett midt i dette kulturminneområdet på Klubben. Og våre lokalpolitikere står med hua i hånda og bukker og sier «Ja takk, bare å komme hit!» Det er DA jeg mener historien gjentar seg.

Finnmarkingene i kommunestyret føler ikke at de sitter på noe av verdi der ute på det nesset. Og dermed blir vi, nok en gang, fattige.

Den skatten vi besitter blir rasert. Tap av natur. Tap av kulturminnene våre.

Uopprettelig for all fremtid.

Kunsten og bostedene til de malende Porsangerfolkene på Klubben i Billefjord må sees i kontekst med landskapet de befinner seg i! Pyramider og sjeldne eksotiske arktiske hellemalerier, bevarer og innehar kun verdien sin i sammenheng med landskapet rundt seg.

Det er også naturlig å se Klubben-funnene i sammenheng med det allerede vernede kulturlandskapet i Sandvik. I Alta ligger verdensarvsenteret for bergkunst, der de gjør en utmerket jobb med å ivareta og formidle kunnskapen om helleristningene som ble funnet der.

Berg-kunsten i Alta ble satt på UNESCOS verdensarvliste allerede i 1985. Det er fantastisk.

Bergmaleriene i Porsanger er av mye sjeldnere art enn helleristninger er. Og naturlig nok utrolig skjøre og lettere og tape. Det er helt forbi fatteevne hvordan denne malingen har overlevd vær og vind på Finnmarkskysten i over 4000 år!

Hellemaleriene i Porsanger er unike og spektakulære! Og det er nødvendig at arbeidet med å få føyet maleriene og landskapet rundt, til verdensarvlisten så raskt som mulig.

Hvem har ansvaret?

NEI -til utvidet næringsområde på Klubben, som foreslått i kommunens nye arealplan.

NEI -til Denvo og landbasert steinbitoppdrett.

JA -til vern av landskapsområdet Klubben og verdensarvstatus!