Helge Korbi døde brått lørdag 27. august. Han ble 82 år gammel. Med Helges bortgang har Vadsølaget i Oslo mistet en aktiv og engasjert styreleder gjennom mange år.

Vadsøværinger bosatt i Oslo hadde lenge etterlyst et sted hvor man kunne treffes, og 26. oktober 1984 ble Vadsølaget i Oslo stiftet. Helge var med fra starten, og i 1989 overtok han som formann og ledet laget fram til 1997. Selv om han ikke lenger var med i styret, var han likevel aktiv i denne tiden og deltok på Vadsølagets mange arrangementer.

Helge tok blant annet på seg ansvaret med å arrangere lagets store 20-års jubileum i 2004 på Grotten, som ble en stor suksess. Etter noen år uten særlig aktivitet, ble det ny giv i laget i 2011. Helge ble valgt til leder av det nye styret, og var igjen samlende for planlegging av lagets nye aktiviteter. Han kjente naturlig nok de fleste, og var alltid åpen for nye ideer for å få flere til å engasjere seg i laget.

Helge hadde stor glede av å se og snakke med både nye og gamle medlemmer som etter hvert fant veien til sommerfesten på Engebret eller julelunsjen på Lorry. Han var full av gode historier fra Vadsø og veldig sosial. Men ikke minst var han veldig stolt av Vadsølagets mange godt besøkte arrangement på Litteraturhuset.

Vi takker Helge for alt han har bidratt med gjennom mange år i Vadsølaget i Oslo og vil savne ham nå når han er borte.


Olav, Anne-Grete, Ernst og Ellenor

Helge bisettes fra Drøbak kirke tirsdag 6. september kl. 13.00