Helga frykter legeturnus-regler fører til store problemer for små kommuner: – Ser mørkt på situasjonen

Ordfører i Tana, Helga Pedersen, er bekymret for at reglene som gjelder for nyutdannede leger, kan føre til at de små kommunene blir enda hardere utsatt i koronakrisen.