Helena flytter hjem: – Jeg fikk så hjemlengsel, savnet folkene og de korte avstandene

Helena Laupstad flyttet hjem til Berlevåg for å starte i ny jobb som helsesykepleier.