Ser at Haukibrinken i dag blir omtalt i iFinnmark, og det nevnes at det kan finnes rester etter krigskirkegården der. Alt er basert på antagelser.

Jeg vil nevne at tyskerne hadde mer orden over det de gjorde, enn mange i vår tid. Alle som ble lagt ned på krigskirkegården, ble lagt i kister.

Etter krigen ble alle kistene tatt opp og stedet ble ryddet forsvarlig. Jeg har snakket med folk som deltok i dette arbeidet.

Når det i artikkelen blir antydet at det er vemodig at kulturminner blir bebygd, er det på sin plass å nevne at det finnes mange andre kulturminner fra krigen, som eventuelt kan tilrettelegges.

Kommunen har vært med på å anlegge Lasarettmoen i Skoganvarre som et kulturminne. Det står et skilt på parkeringsplassen som inviterer til besøk der. Dette skiltet må snarest bli fjernet. Hengebroa over elva er ikke tilgjengelig, slik den framstår i dag. Kommunen kan påføres erstatningsansvar. Selve Lasarettmoen er heller ikke tilrettelagt på en forsvarlig måte.

Dersom Lasarettmoen skal være et kulturminne fra krigen i Porsanger, må hengebroa rives. Veien inn til stedet må gå på Sangovannveien. En parkeringsplass kan anlegges ved innkjøringen til moen. Etter rydding på Lasarettmoen vil kulturminnet være tilgjengelig for flere på en forsvarlig måte.

(Innlegget er opprinnelig stilet som brev til Porsanger kommune. Gjengitt med tillatelse).