Etter lengre tids forhandling mellom Finnmark fylkeskommune og Boreal AS, er det nå klart at MF «Hasfjord» ikke lenger vil være reserveferge i sambandene ut fra Øksfjord, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

– Det er godt at vi endelig har kommet i mål med dette, det har vært en lang prosess, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Glede i Hasvik

Fylkeskommunen og Boreal har fått mye harde tilbakemeldinger på MF «Hasfjord». Spesielt befolkningen i Hasvik kommune har i lang tid kjempet for å denne ferga fjernet, ettersom den har for liten kapasitet. I tillegg har den ikke fasiliteter til handikappede passasjerer.

Ordfører Eva D. Husby er svært fornøyd med at FFK nå stiller krav om at reserveferge på Hasvik-sambandet skal være universell utformet og ikke eldre enn 18 år. Den gamle ferga var 40 år.

– Vi er veldig glade for dette. Det har vært en tøff situasjon helt siden 1. januar 2016. En del av årsaken til det er at man ikke har hatt en ferge som har tilfredsstilt kravene, sier hun.

Og legger til:

– Det har gått på verdigheten til folk med handikap, for eksempel rullestolbrukere som har blitt henvist til dekk.

Forståelig, ifølge Bakken

Finnmark fylkeskommune har også stilt krav om at reserveferga skal ha minimum 50 prosents kapasitet som hovedfartøyet. Det har også et krav om at ferga skal ha salong til over vannlinja samt kafédrift. 

– Jeg forstår kritikken godt, MF «Hasfjord» har på ingen måte vært tilfredsstillende, og vi har hele tida vært klar overfor Boreal på at ferga etter vårt syn ikke tilfredsstilte våre krav, sier Bakken.

Foreløpig er det uklart hvilken ferge som vil være vikar i sambandene.

– Det viktigste for oss er at kravene som nevnt er oppfylt, understreker Bakken.

Han forteller videre at avtalen også sier at reserveferga skal være i rute etter fire dager ved uforutsett avbrudd, men at man i mellomtiden opererer med en B-rute som skal opprettes senest tre timer etter driftsavbrudd har oppstått.