Hasvik-anlegget og Reidar Nilsens engasjement

Hasvik Maritime Senter AS

Hasvik Maritime Senter AS Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er neppe noen som er uenig om kaias beskaffenhet. Ei heller at det kan være en viss fare å bevege seg opp langs fronten på denne. Det må også poengteres at kaia eies av et privat aksjeselskap i motsetning til flere andre kaier i Hasvik Kommune. Det i seg selv er selvsagt ikke noen unnskyldning for at vedlikehold/reparasjon skulle ha vært utført på et tidligere tidspunkt.

LES OGSÅ: Hva skjer med fiskebruket i Hasvik?

Hvordan politikk, stiftelse av selskap, eierstrukturer, investeringstilskudd mm kommer inn i dette bildet og blir gitt fokus, vil Reidar Nilsen gjerne lage en god historie av.

For å presisere; anlegget er ikke stengt, det er det kaia som er og det er selvvalgt av leietaker. Det er med bakgrunn i anbefalinger at Nergård Sørøya AS har valgt å ikke bruke kaia.

Dette får dessverre konsekvenser for fiskerne i Hasvik i en periode. Når det er sagt, så er styret i Hasvik Maritime Senter AS(HMS) i en prosess med å utbedre kaia. Som nevnt i mitt tidligere innlegg, så vil det medføre en betydelig investering. Denne investeringen må over tid kunne forsvares, og den kan kun forsvares gjennom fremtidige leieinntekter.

LES OGSÅ: Om Hasvik-anlegget og noens betenkeligheter

Gjennom 17 år har Nergård Sørøya AS vært bruker av kaiområdet. Nergård- konsernet har vært, og er, representert i selskapets styre i alle år. Skaden av 2 kai pilarer oppsto i 2010, uten at dette ble rapportert til selskapets styre. Gjennom de siste 8 år finnes dokumentasjon på en betydelig forringelse av kaifront. HMS forsikringer inngår i Nergård konsernets forsikringer som en egen «avdeling», men blir betalt av HMS.

Ja, Reidar Nilsen, du har forsøkt å vise til hvorfor eierne er eiere, les; «hvorfor 50% av eierne fortsatt er eiere»! Du har ikke nevnt navn, men alle skjønner hvilket fokus du har, og hvor du ønsker å plassere «apekatta»! Du bruker metoder som ikke bidrar til løsning. Det har definitivt ekskludert deg selv fra saken, og du forsøker deg med påstander som er irrelevante.

Ikke relevant for kai problematikken; Ikke bare skyter du fra hofta, men du er faktisk verbalt på glattisen! Ift til å være nedlatende, så sitter du faktisk i glasshus. Hva min fremtid bringer, vet selv ikke du!

LES OGSÅ: Full stopp på denne kaia: – Vi var ikke forberedt på at den var i en så dårlig forfatning

Aafjord Seafood AS var ikke bare «Lars Hustad», det var også andre. At jeg var villig til å satse penger i Sørvær- samfunnet, var kanskje dumt sett i ettertid. Å handle med hjertet er ikke alltid så lurt. Det kan kanskje vise seg i Hasvik også. Å kjøre åpen bil på Sørøya sier litt om din fantasi!

Det jeg faktisk kan være enig med deg om er at Sørøya Sjømat AS(SSAS) eierforhold i HMS må opphøre. Det er en sak vi har jobbet med i 12 år!

Ikke relevant for kai problematikken; Ja, Reidar, du har påstander, jeg besitter fakta! Emisjon mot Hasvik Kommune og øvrige eiere ble gjort før investerings- og produksjonsprosessen startet. Med andre ord, ikke et nødrop, men en planlagt innhenting av kapital på totalt 4,7 mill kr fra eksisterende eiere og Hasvik Kommune for investering i prosessutstyr mm. Hvis det er innskutt aksjekapital du definerer som tilskudd så er jo det også skivebom. En praktisk opplysning; Hasvik Kommune har aldri ytt 3 mill kr i tilskudd.

LES OGSÅ: «Jeg må innrømme at det satt litt langt inne å skrive dette, men etter null respons i arbeiderpartiet følte jeg at noe måtte gjøres»

Ikke relevant for kai problematikken; I og med at Reidar Nilsen er så veldig opptatt av historia, så kan meddeles det faktum at SSAS gjennomføre i 2005 en investering på 15,3 mill kr i prosessutstyr, tekniske installasjoner. bygningsmessige endringer og utvikling. Til dette ble det bl.a gitt lån og tilskudd fra Innovasjon Norge, opptak av andre lån og innskutt egenkapital. Midler tilrettelagt av den norsk stat har jo også Reidar veldig god kjennskap til.

Ikke relevant for kai problematikken; En ny påstand fra Reidar Nilsen om at SSAS er verdiløst sier jo noe om hans kunnskaper. Vi eier faktisk 50% av en fabrikk på 4300 m2. Igjen forsøker han seg med synsing om andres tall!

«Apekatta» og synsinger har du plassert, Reidar. Jeg opererer med fakta og kan faktisk dokumentere disse, noe du ikke er i stand til! I så måte var det ei viktig og positiv faktaopplysning om hvilket regime som fattet vedtak i 2005.

På emisjonstidspunktet så var Eva D. Husby en «vanlig person» i Hasvik. Jeg kan videre meddele at hun ikke innehar styreverv i HMS.

Jeg vil også nevne at jeg IKKE er eier i HMS. Jeg sitter som medlem i styret og er medeier i Sørøya Sjømat AS, legg nå dette på minnet Reidar.

Som styremedlemmer i HMS har vi alle et ansvar, og vi må til enhver tid fatte beslutninger som er til selskapets beste. Hvis det viser seg at fremtidige investeringer ikke er bærekraftige for selskapet, så må andre grep tas.

Ikke relevant for kai problematikken; Morsomt at du nevner det, Reidar, men personlig har jeg ikke dårlig samvittighet verken for emisjonen mot bl.a Hasvik Kommune, lån/tilskudd fra Innovasjon Norge eller mitt eget skattebidrag og engasjement til/i Hasvik- samfunnet de siste 20 år. Du kan forsøke å reflektere over det samme!

Ikke relevant for kai problematikken; I og med at du ikke nevner det, så har du forstått at dette ikke er en politisk sak, selv om du forsøker atter en gang å gi inntrykk av noe annet, og behørig forsøker å mikse min rolle som varaordfører, min rolle som styremedlem i HMS og medeier i SSAS.

Det er altså slik at jeg har vært styremedlem i HMS siden 2003. I 2015 ble jeg valgt til varaordfører og innehar vervet frem til 10-2023. Hva som skjer etter det vet ingen. Spekulasjoner kan bare legges vekk.

Skulle jeg frasagt meg styreverv/eierskap i private bedrifter før valget i 2015/2019? Skulle jeg ha gitt bort eiendeler i private aksjeselskaper fordi fisker(e) mener at akkurat det burde jeg ha gjort, fordi det var samfunnets beste? På lik linje med deg, så bestemmer jeg selv over mine eiendeler!

Ikke relevant for kai problematikken; Jeg fremstiller deg ikke som en tosk, din egen oppfatning og følelser kan jeg ikke gjøre noe med. Det er altså slik at det er Nergård- konsernet, den driftsaktive part, som har nøkkelen i denne saken. SSAS har ingen planer i anlegget, det kan Nergård ha. Du skjønner nok også at det koster å gjennomføre investeringer jfr det som er nevnt over. Det vet også milliard- konsernet Nergård AS. Hvor seriøse planene er vet vi ikke noe om, men det er jo solgt inn 35 arbeidsplasser, utvidelse av kai og mulig nybygg. For å kunne gjennomføre dette, må det nødvendigvis tas noen grep. Jeg har en følelse av at disse grepene ikke er i nærheten av å bli tatt.

Ikke relevant for kai problematikken; Et lite apropos avslutningsvis: på flere områder viser Reidar sitt samfunnsengasjement, spesielt hva angår havner og kaier. Veldig engasjert var han også i 2012 i Nordre Molokrok i Hasvik. Da bestred han eiendomsrettighetene til «kvitbruket» der. Han hevdet det var fiskerne i Hasvik sin eiendom og at selskap som jeg var/er deleier ikke eide dette. Han tok feil da også.

I dag kan vi se hva det ble ut av det, etter hvert med en omsnudd og engasjert Reidar, sittende ordfører og Jacobsen Saab-familien.

Det blir nok bra til slutt, skal du se, og med dette setter jeg sluttstrek for denne irrelevante debatten!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken