Denne uken la energikommisjonen fram sin rapport med vurderinger av blant annet norsk kraftproduksjon de neste årene.

Kommisjonen etterlyser et taktskifte i fornybarproduksjon. Det er dårlig nytt for naturen. Det regelverket som styrer energiutbygging, gir svært liten beskyttelse for naturverdier. Et taktskifte uten bedre rettsvern for naturen rimer dårlig med at Norge og verdens land nylig har blitt enige om en ambisiøs naturavtale som skal stoppe og reversere det dramatiske tapet av natur.

Regjeringens forslag til nytt regelverk for vindkraft på land er et ferskt eksempel på lovgivning som ikke tar naturkrisen inn over seg. I forslaget ser man mer eller mindre bort fra natur- og friluftslivshensyn, og legger sterke begrensninger på lokaldemokratiet

Per Hanasand

Naturavtalen slår fast at 30 % av naturen til havs og på land skal være bevart innen 2030. Om vi skal bygge ut mer energiproduksjon, er vi helt avhengige av regelverk som hindrer at vi gjentar de alvorlige naturinngrepene vi har sett i en lang rekke tidligere energisaker. Jo mer fornybar energi vi bygger ut, jo viktigere er det å ta hensyn til sårbar natur og viktige friluftslivsområder.

I dag har vi bare 11,5 prosent villmarkspreget natur igjen i Norge, og i alle deler av landet ser vi en bit for bit-nedbygging av verdifull natur. Kommunene sitter på hver sin tue og gir grønt lys for utbygginger, uten at noen egentlig ser helheten og hvor vi er på vei. Det truer sårbart landskap, plante- og dyreliv og fantastiske områder for friluftsliv.

Skuffende forslag om vindkraft
Regjeringens forslag til nytt regelverk for vindkraft på land er et ferskt eksempel på lovgivning som ikke tar naturkrisen inn over seg. I forslaget ser man mer eller mindre bort fra natur- og friluftslivshensyn, og legger sterke begrensninger på lokaldemokratiet.

Jeg vil tro det er en del kommunepolitikere landet over som vil bli svært overrasket når de skjønner at kommunen sine muligheter for reell påvirkning er svært begrenset. Verken kommune eller lokalsamfunn vil få vite særlig mye om de faktiske inngrepene før etter at reguleringsplanen er vedtatt og konsesjonen er gitt. Det er oppskriften på nye konflikter.

Snu i tide
Politikerne bør passe seg for å i all hast kaste seg over forslagene til kommisjonen, for å lage politikk så raskt som mulig. Da kommer vi som nasjon til å gjøre svært dårlige veivalg som gir uopprettelig skade på naturen. Det taktskiftet energikommisjonen etterlyser krever også et taktskifte i måten vi behandler naturen her hjemme på. Nå må vi ha to tanker i hodet samtidig.

I DNT er vi opptatt av trygge veivalg – og er du i tvil, bør du snu. Dette bør også gjelde i energipolitikken.