Hasjdømt mann fikk mildere straff

En mann i 40-årene ble dømt for å ha oppbevart og brukt narkotika tilbake i 2019, og fikk fengsel i 36 dager i Øst-Finnmark tingrett. Han anket til Hålogaland lagmannsrett der han ba om en betinget straff.