– Det har vært en heksejakt fra Medietilsynet og Kulturdepartementet. Påstandene om at avisen ikke holder redaksjonelt nivå, og anklagene angående det ene nummeret, holder ikke vann.

Det sier redaktør og daglig leder for Sámimag, Jan Skoglund Paltto, som i 2020 mottok pressestøtte på nesten 12 millioner kroner.

Men på slutten av fjoråret avgjorde Medieklagenemnda at Sámimag blant annet ikke oppfylte kravet om 48 årlige magasiner i året.

Det førte til at Medietilsynet nå har varslet at de krever 4,4 millioner tilbakebetalt fra Sámimag.

– Heksejakt

– De har satt hele statsapparatet i gang for å ta Sámimag, og det er synd for mediefriheten og mediemangfoldet. Vi er den eneste avisen som styrker samiske rettigheter.

Skoglund Paltto kaller hele prosessen knyttet til tilbakebetalingen for en «heksejakt», og hevder myndighetene har stilt krav til visse driftskostnader i oppstartsfasen for å hindre dem i å motta støtte.

– Medietilsynet og departementet har etterfulgt meg, og endret pressestøtteordningen ut fra det. Hensikten med å endre ordningen var å begrense oss.

Les Medietilsynets svar på kritikken lenger ned i saken.

Ba høyskole om hjelp til innholdsanalyse

Medietilsynet gjennomførte en kvantitativ innholdsanalyse av publikasjonene, både for årene 2019 og 2020. Dette ble gjort i samarbeid med Høgskulen i Volda.

Det ble også gjennomført oversettelser av oversettelsesbyråer.

Det stusser Paltto over:

– De bruker hundretusenvis av kroner på å omskrive utgavene, også har de samlet noen enkeltnumre og hevder at det ikke holder mål. Det kaller jeg for synsing.

– Sjokkbeskjed

Han forklarer at han har jobbet gratis i mange år for å komme dit han er i dag.

– Vi hadde ingen driftskostnader. Vi hadde ingen lønn da vi jobbet. Jeg har selv jobbet gratis i fem år.

Skoglund Paltto beskriver beskjeden han fikk som et sjokk:

– Det er synd at Medietilsynet før jul gir beskjed om at de vil ha tilbake støtten. Det var et sjokk, og vi fikk beskjeden sånn plutselig.

Usikker fremtid for bedriften

Skoglund Paltto forklarer at fremtiden for Sámimag nå er usikker.

– Vil det komme flere utgaver av avisen i fremtiden?

– Det er vanskelig om det ikke kommer inn penger.

– Hva skjer videre nå?

– Vi vil holde et styremøte i nærmeste fremtid. Da vil vi avgjøre om vi skal jobbe videre, og hvordan vi kan jobbe videre. Sámimag må jo permittere ansatte.

– Men du må jo ikke tilbakebetale alt, kun 4,4 millioner?

– Det kan jo tolkes positivt, men det tyder på at de har vært usikker når avgjørelsen ble tatt.

Medietilsynet: Krever ikke alt tilbakebetalt

– Medietilsynet har foretatt en skjønnsmessig vurdering av beløpet vi skal kreve tilbakebetalt, og resultatet av denne vurderingen er at vi krever tilbakebetalt 4.403.029 kroner, skriver Hanne Nistad Sekkelsten, direktør juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet er forelagt kritikken fra Skoglund Pallto. Hanne Nistad Sekkelsten utdyper hvorfor pengene må tilbakebetales:

– Som følge av Medieklagenemndas vedtak, har Medietilsynet avslått Sámimags søknader for 2019 og 2020. Søknadene er avslått ettersom Samimag ikke oppfyller kravene om minst 48 årlige utgaver.

– Hvilke vurderinger ligger til grunn når dere kun krever 4,4 millioner tilbakebetalt?

– Da Medietilsynet innvilget søknadene for 2019 og 2020, stilte vi som en klar forutsetning at midlene skulle benyttes til å utgi avisen. Dette har iSamiPress gjort. Vi har derfor vurdert at det er rimelig at avisen ikke må tilbakebetale de pengene de har brukt på å gi ut avisen fram til og med 2020, men at de tilbakebetaler den delen av mottatt støtte som de ikke har brukt per 31.12.2020. Tilsynet har også tillatt selskapet å beholde 10 prosent driftsmargin i tillegg, da det representerer en rimelig fortjeneste i bransjen.

– Legger ikke til rette for demokratisk debatt i tilstrekkelig glad

– Målet med støtteordningen for samiske aviser er å legge til rette for samiskspråklige aviser og legge til rette for demokratisk debatt og meningsdanning. Medietilsynet vurderer at avisen ikke legger til rette for demokratisk debatt og meningsdanning i tilstrekkelig grad når den ikke utkommer regelmessig med minst 48 utgaver, mener Hanne Nistad Sekkelsten i Medietilsynet.

Hun understreker at det er Medieklagenemnda som har ugyldiggjort vedtakene.

– Medietilsynet må forholde seg til dette.

Bjørnar Borvik, nemndleder i Medieklagenemnda, skriver følgende til iFinnmark:

«Nemnda har i detalj gjort greie for dei rettsreglene som gjeld på dette området, og for vår vurdering av faktum i saka. Det er ikkje behov for å utdype dette ytterligere.»

«Når det gjeld spørsmålet om tilbakebetaling, kan eg på vegne av nemnda ikkje uttale meg, siden dette er eit spørsmål som kan komme på vårt bord seinere.»