Gå til sidens hovedinnhold

Har vi et godt nok føde- og barseltilbud nært oss?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både før, under og etter fødsel er det behov for en jordmors erfarne blikk. I dag er ikke det kommunale helsetilbudet tilstrekkelig. Der er for få jordmødre til å gi helsehjelp under graviditet, kanskje også under en fødsel der kvinnen ikke når fram til fødestue/sykehus, og i barseltiden etter fødsel.

5. mai er den internasjonale jordmordagen og vi ønsker å belyse hvor viktig det er å ikke ta fødetilbud og jordmortjeneste for gitt. Både i kommune, sykehus og utdanningsinstitusjoner må det gjøres tiltak for å bedre denne tjenesten og gi de fødende et tilbud som sikrer trygg fødsel og god oppfølging før og etter.

I kommunehelsetjenesten er fylket vårt en av de dårligste på å gi et tilbud om hjemmebesøk 1–3 dager etter fødsel. Der mor og barn ble ivaretatt på barselavdelingen tidligere, reiser de nå hjem kort tid etter fødselen og den viktige oppfølgingen fra jordmor kommer altfor sent. Vi må sikre at vi har en god desentralisert fødselsomsorg, og følgetjeneste i forkant av fødsel. Selv om det å føde er en normal del av livet, så betyr det ikke at det ikke er behov for helsehjelp. Jordmødrene er en uvurderlig og forebyggende ressurs for kvinnehelse i samfunnet og vi må styrke jordmorkapasiteten både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. I dag har vi ikke likeverdige helsetjenester i fylket på dette området. Det er for tilfeldig hvor god oppfølging før og etter fødsel blir i enkelte områder. En god jordmortjeneste er med på å sikre at hele familien får et godt utgangspunkt. Når et nytt liv starter, så er det ikke alltid at det er uten problemer. Både mor, partner og barnet har behov for jordmor sin kompetanse for å få en god begynnelse.

Familien er et viktig fellesskap i samfunnet. Å bli gravid for første gang kan oppleves overveldende, og forutsetningene for å lykkes som foreldre er ulik. Mange kan ha behov for oppfølging for å gi barnet en trygg og god start i livet.

På helsestasjonen er det behov for utvikling og ressurser for å fortsette å jobbe enda mer forebyggende. Jordmor reiser på hjemmebesøk innen 1–3 dager, fortsatt er det kun ca. 50 prosent av landets nybakte foreldre som mottar dette tilbudet grunnet kapasitetsmangel og andre forhold.

Andelen kvinner med psykiske eller fysiske komplikasjoner relatert til fødsel og barseltid er økende i samfunnet. Helsestasjonstjenesten er en viktig arena for styrking av tilbudet innen psykisk helse. Antallet fødselsdepresjoner er økende, hele 75 % økning fra 2019 til 2020.

Pandemien har dessverre ikke gjort dette noe enklere. Den har bare vist hvor viktig det er for den gravide og hennes partner at de får dele dette viktige øyeblikket, men også får den hjelpen de har behov for i ettertid.

Utdanningskapasitet må øke slik at vi sikrer denne viktige kompetansen og helsetjenesten må ta i bruk jordmor både i forebyggende og behandlende tjeneste.

Kommentarer til denne saken