Har vært isolert siden mandag: – Hva om det begynner å brenne i husene som ikke er evakuert?

Huset i Holmbukt er ikke et av de evakuerte husene, men ettersom veien er sperret, er det utfordrende å komme seg inn og ut. Kommunen er imidlertid i beredskap om en akutt hendelse skulle oppstå.