Viser til Geir Knutsens uttalelse i Finnmarken i forhold til at han trekker seg som leder av styringsgruppen en skole, en barnehage i Båtsfjord.

Man kan si at Knutsen tar ansvar ved å gjøre dette, at det er en naturlig konsekvens av at flertallet av de folkevalgte ikke er fornøyd med hans arbeid. Men man kan også se på dette valget som ansvarsfraskrivelse, for det er vel ikke slik at man som kommunepolitiker kan trekke seg fra alle oppgaver som ikke går i egen menings favør? Man bør vel tåle, og respektere at selv om man ikke får flertall for en sak likevel jobber videre til det beste for en sak man brenner så sterkt for?

Knutsen beklager overfor barna i Båtsfjord at hans prosjekt er nedstemt, og han mener at det bare er barna som er taperne. Det jeg lurer på er, dersom Knutsen er så bekymret for alle barna, hvor har han vært de 12 årene han har sittet som ordfører?

Er for eksempel toalettforholdene på Nordskogen skole blitt et akutt problem for barna i disse dager? Hvorfor har man ikke vedlikeholdt toalettene disse årene slik at man kunne hindret det man beskriver som dagens situasjon, at mange barn holder seg helt til man kommer hjem fordi det er så trasige toalettforhold? Knutsen må selv ta ansvar for dette all den tid han har sittet som ordfører i flere perioder. Hvorfor beklager han ikke dette?

Sannheten er at alle offentlige/kommunale bygg i Båtsfjord bortsett fra helsesenteret, har fått forfalle alle disse årene Knutsen har vært ordfører. Kanskje det hadde vært noe å beklage overfor befolkningen i Båtsfjord. 

Til slutt. Det blir ny barnehage og skole i Båtsfjord som vedtatt i kommunestyret tidligere, bare ikke i samme format og prisklasse som det overdådige prosjektet som ble avvist i siste kommunestyret.

Jeg tror ikke barna blir de store taperne, og jeg tror heller ikke denne saken vil gå ut over bolysten i Båtsfjord. Dette er en stor og engasjerende sak i Båtsfjord der «begge sider» har sterke meninger. Vi skal være glad folk engasjerer seg og ikke bare «svelger» alt uten å sette spørsmålstegn og bare godta at noen vet best. Da blir det passivitet, noe jeg mener det har vært i det politiske livet i Båtsfjord i altfor mange år nå. Det at folk engasjerer seg slik vi gjør i Båtsfjordsamfunnet nå – det vil skape bolyst! Så får vi ha tillit til at også flertallet i kommunestyremøtet den 6. mars ønsker det aller beste for barna i Båtsfjord.

Det er våre sambygdinger som dannet flertallet i kommunestyret i mars, ikke personer som vil bygda og barna våre dårlig- selv om de blir kalt både svikere, mørkemenn og annet. Er saken blitt for personlig for enkelte?