Har skapt 40 helårsarbeidsplasser i kommunen: – Man tør å satse mer nå

Flere i kommunen håper dette vil gjøre det slik at unge tiltrekkes fiskeryrket.