Har sendt farevarsel: – Sikre løse gjenstander

FAREVARSEL: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for store deler av kysten av Norge – helt opp til Nordkapp.

FAREVARSEL: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for store deler av kysten av Norge – helt opp til Nordkapp. Foto:

Meteorologisk institutt har mandag ute farevarsel for kysten av Vest-Finnmark.

DEL

Mandag ettermiddag er det ventet høy vannstand langs kysten av Norge.

Ifølge Meteorologisk institutt er vannstanden estimert til 35 til 45 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Den er ventet på være på det høyeste mellom klokka 14 og 17, først i sørlige områder.

Det gule farevarselet gjelder for kysten av Vest-Finnmark opp til Nordkapp.

Vakthavende statsmeteorolog, Ola Bakke Aashamar ved Vervarslinga i Nord-Norge forklarer årsaken til iFinnmark:

– Det er en kombinasjon av månefaser, lavtrykksaktivitet og vind. Ved lavtrykk blir havnivået løftet opp, og når vind står inn mot kysten, blir vannet dytta opp mot kysten. Månefasen bidrar til det vanlige tidevannet.

Lenger sør i Norge, kan dette fenomenet føre til at havnivået står over brygger, men det vil nok ikke skje i Finnmark, opplyser statsmeteorolog Bakke Aashamar.

– Det er Sør-Norge som har den verste kombinasjonen av vær og høyvann denne gangen.

Det er likevel sendt gult farevarsel i Vest-Finnmark, ettersom 35 til 45 centimeter høyere vannstand kan føre til lokale oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Meteorologisk institutts anbefaling er: «Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.»

Artikkeltags