Har oppskriften på suksess: – Det er mye hardt arbeid over flere år

Christell Seljesether og Dag Stian Johnsen på Elvenes vet hva som skal til for å få en mester i hus.