Har igjen funnet brudd hos barnevernet: 40 prosent av barna får ikke de besøkene de har krav på

Det ble avdekket lovbrudd i barnevernstjenesten i Tana og Nesseby i siste halvdel 2018. Nå har Fylkesmannen igjen funnet brudd, men kommunen svarer at bruddene i realiteten ikke finnes, og har en naturlig forklaring.