Har gitt opp politisk løsning: Stevner staten for tap av fiskerett

Rettighetshaverne på norsk side av Tanavassdraget har gitt opp å få til en politisk løsning om Tana-avtalen. Derfor har de nå stevnet staten.