Gå til sidens hovedinnhold

Har det klikket for saksbehandlerne og rådmannen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmannens oppgave er å følge opp det politikerne har bestemt. Rådmannstittelen kom tilbake i norsk sammenheng i 1923.

I Husfjord på Sørøya har jeg fått enstemmig godkjenning til bygging av kai, naust og fritidshus. Betalt i dyre dommer avgifter . Jeg eier over 10000 mål eiendom på øya.

Klar til å gå i gang med bygging til våren til tross for avslag: – Vi får heller møte kommunen i retten

På mindre enn 0,3 promille av eiendommen og 15 meter opp fra sjøen nektes det å kjøre opp med maskin for å grave tomten. Det kan brukes helikopter sies det. Helikopter kan ikke grave tomt. Helikopter kan løfte materialer opp, men ikke løfte maskinen.

Maskinen må kjøres opp 15 meter. Dette ødelegger naturmangfoldet, skader terrenget og er uerstattelig skrives det osv. Så listes det opp RØDLISTEDE fugler og dyr i vann og på land, busker, lyng og kratt.

Har det klikket for saksbehandlerne og rådmannen, eller er det bare jeg som ikke skjønner noe? Hva har dette med saken å gjøre, ett bitte lite område på ca. 1.5 mål tomt, som er klemt inn hus, naust og kai.

Det har vært bosetting på plassen fra 1300-tallet (ifølge arkeologer) Mine forfedre har drevet med jordbruk og fiske der, hatt sauer, kuer, geit osv. Dyrket mat til dyra, poteter og grønnsaker til mennesker.

Jeg har selv vært med på å gjete sauer , melket kyr på eiendommen i min oppvekst.

Til kommunen har jeg skrevet mail, sendt brev og snakket i telefon med formannen i byggesaksavdelingen. Kommet med forslag til løsninger, som de ba om, men ingenting har hjulpet.

Så blir saken sendt over til Landbruksavdelingen i kommunen, som også krever en masse ting . Hvor mange timer skal det kjøres, hvor mange dager i hvilket tidsrom, hvilken maskin, hvor tung maskin . Ber om tekniske data på maskinen, beltetype osv.

Alt dette svarer jeg på og dokumenteres i god tid innen tidsfristen som blir gitt. Saken skal opp 15. mars er svaret. Noen dager før datoen kommer RÅDMANNENS KONTRABESKJED og forslag til vedtak. ARBEIDSUTVALGET for behandling av søknader etter motorferdselloven avslår søknad fra Herlof Olsen om dispensasjon fra motor ferdselsloven med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §6 sitat slutt: Neste mulighet for behandling er 12.04. 2021 står det. FY f-- sier jeg bare.

BEGRUNNELSE. Det vises til vurderinger som er gjort i RÅDMANNENS vurdering. Saken er vurdert etter naturmangfoldslovens §§8-12, den samlede belastningen av ØKOSYSTEMET vurderes til å bli for stor. Søker har ikke påvist et særlig behov som ikke lar dekke på annen måte. sitat slutt. Så kommer det brev at jeg kan søke om å grave tomten å støpe med minigraver hvis jeg dokumenterer vekt, størrelse hva og hvor jeg skal kjøre m.m.

Har det rablet helt for dem med alt dette. EGENTLIG SKAL JEG IKKE TRENGE Å SØKE , FORDI DETTE ER INNMARK: Jeg har investert og jobbet med dette siden 2018, uten behov mener rådmannen.

Saksbehandler sier at innmarken har siget tilbake til utmark. KAN DET SIGE I MOTBAKKE? Er ikke denne gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått mark og lignende, INNMARK? Hvor finnes den i så fall . Må en inn i stuen, kjøkkenet eller på do i hytta for å finne INNMARK. DET ER DETTE DET HELE DREIER SEG OM? UTMARK OG INNMARK. SNAKKER OM Å VÆRE JÆVELBLANDET:

Med den Norske kommunestyreloven av 1938 ble tittelen BORGERMESTER i byene endret til rådmann. Rådmannen plikter å sette i verk vedtak i kommunen hvor lovlig valgte politiske organ har fattet vedtak, og å sørge for at alle saker som er fattet og utredet bli fulgt. Rådmannen sine funksjoner er definert i §22 til 24 i kommuneloven. Her lages det egne LOVER og fatter vedtak!

Når vinteren slipper taket får vi TV 2 hjelper deg til å komme og filme og grave litt, god reklame?

Kommentarer til denne saken