Hans Magnus klager på lovligheten i ny brannordning: – Man kan ikke dimensjonere ned

Hans Magnus Thunestvedt (TLP) mener flertallet kommunestyret i Porsanger ikke tok hensyn til at kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse viser økt brannrisiko i kommunen. Nå har han sendt inn lovlighetsklage på den nye brannordningen.