Håndverkeren mangedoblet inntektene på få år. Så gikk det brått nedover

Sjefen hevdet deler av momskravet var feil. Likevel måtte håndverksbedriften stenge på dagen.