Han seilte til sjøs før han kom hjem i 2011. Nå er Arne Kristian (41) sjef for det som bestefar og far var med å bygge opp

Holdt innlegg under LINK-festivalen onsdag.