Prosjektleder Yvonne Ervik i Mesta forteller at de onsdag fikk vi sprengt bort store deler av den truende hengskavl som hindret åpning, men ikke alt. Derfor avventet de til torsdag morgen for å se an forholdene.

– Det som er igjen av skavl, sitter så godt fast at vi ikke frykter skred. Derfor kunne vi åpne torsdag formiddag. Vi oppfordrer bilistene til varsom kjøring. Noen steder er det veldig smalt og is på veien, sier Ervik.

Utålmodige bilister

Normalt skal veien til Hamningberg åpnes seinest 15. mai, men i år har ikke det vært mulig på grunn av ekstreme snøforhold.

Hytteeiere og andre brukere av veien har vært svært utålmodige, og både Statens vegvesen, Mesta og veieier Finnmark fylkeskommune har vært utsatt for press.

Måtte vente

Byggeleder Marit Slungård i Statens vegvesen sier at det ikke var mulig å starte arbeidet med åpning til vanlig tid.

– Først i uke 19 kunne vi starte fresingen, men den ble stoppet i slutten av uka, fredag 12. mai. Da var jeg på befaring sammen med Mesta, og vi stoppet arbeidet umiddelbart på grunn av en hengskavl oppe i fjellsida ved Segelkollen, sier Slungård. (Se bildet.)

Veien fra Smelror til Hamningberg er fylkeskommunal, men de veitekniske sider er det Statens vegvesen som styrer. Mesta har kontrakt for alt vedlikehold på Varangerhalvøya, også åpning av Hamningbergveien. Og i kontrakten står 15. mai som siste frist for åpning.

– Så langt har ikke dette vært noe problem. Jeg kan ikke huske at dette ikke er overholdt. Oftest har åpningen skjedd tidligere. Men i år har altså ikke dette vært mulig. Mesta har ikke gjort noe galt i forhold til kontrakten. Og vi har full tillit til de vurderinger som har vært gjort, sier Slungård.

Måtte sprenges bort

På grunn av den skumle hengskavl ble veien åpnet bare til Persfjord i første omgang. Da man vurderte forholdene som trygge nok for fortsatt fresing, ble det åpnet helt til Hamningberg. Men før veien kunne åpnes for trafikk, måtte hengskavl tines eller sprenges bort.

Da værgudene ikke hjalp til, besluttet fylkeskommunen å bevilge ekstra penger til å sprenge bort skavl. Dette ble altså gjort onsdag. Håpet var at veien kunne åpnes samme kveld, men siden man ikke fikk alt bort, måtte man vente til neste morgen for å sikre seg mot at resten raste ned.

Mange mener at arbeidet burde vært forsert mer siden veien har status som nasjonal turistvei, men ifølge Slungård har ikke dette betydning for når veien åpnes.

Vil ha oppklarende møte

Ordfører Geir Knutsen forteller om mange henvendelser fra utålmodige hyttefolk. Det samme gjør hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i fylkeskommunen. Begge har stor forståelse for «maset», men ingen av dem setter i tvil de vurderingene som er gjort. Bakken føler imidlertid behov for et møte med Statens vegvesen før neste vinter.

– Hamningbergveien er viktig for mange. Jeg mener at informasjonen ut til kommunene og befolkningen kunne vært bedre, sier Bakken.