– Vi måtte stoppe arbeidet av sikkerhetsgrunner, nærmere bestemt en stor hengskavl i fjellet rett over der fresen jobbet. Men nå jobbes det med å sprenge vekke skavlen. Vi håper på åpning i kveld eller i morgen, men tør ikke love noe, sier byggeleder Marit Slungård i Statens vegvesen.

Hun forteller om et stort press for å få den populære veien åpnet. Ifølge kontrakten skal veien være åpnet seinest 15. mai, men det tas også forbehold om snøforholdene og ikke minst sikkerhet. Og hvis det er fare for at veien igjen blir stengt, skal åpningsarbeidet utsettes.

Ekstreme forhold

– I år har det vært ekstreme snømengder. Det var ingen tvil om at vi ikke kunne starte til vanlig tid. I uke 19 startet fresingen, men den ble stoppet i slutten av uka, fredag 12. mai. Da var jeg på befaring sammen med Mesta, og vi stoppet arbeidet umiddelbart på grunn av hengskavlen oppe i fjellsida ved Segelkollen, sier Slungård.

Veien fra Smelror til Hamningberg er fylkeskommunal, men de veitekniske sider er det Statens vegvesen som styrer. Mesta har kontrakt for alt vedlikehold på Varangerhalvøya, også åpning av Hamningbergveien. Og i kontrakten står det altså 15. mai som siste frist for åpning.

– Så langt har ikke dette vært noe problem. Jeg kan ikke huske at dette ikke er overholdt. Oftest har åpningen skjedd tidligere. Men i år har altså ikke dette vært mulig. Mesta har ikke gjort noe galt i forhold til kontrakten. Og vi har full tillit til de vurderinger som gjøres, sier Slungård.

Skal sprenge bort skavl

Problemene ved Segelkollen gjorde at man åpnet veien bare til Persfjord i første omgang. Nå er hele veien åpnet, men så lenge hengskavl fortsatt var der, kunne de ikke åpne for trafikk.

– Tirsdag hadde vi møte med fylkeskommunen. De bestemte da at innsatsen måtte økes ved at skavl sprenges bort, og dette arbeidet startet altså i dag, sier Slungård.

Hamningberg hører til Båtsfjord kommune. Ordfører Geir Knutsen legger ikke skjul på at utålmodigheten er stor etter å få opp veien. Han peker spesielt på at det er nasjonal turistvei, og at de første turistene allerede er kommet. Dessuten er det mange hytteeiere og andre som bruker området mye.

– Det bør være maksimal innsats for å få veien åpnet tidligst mulig, og seinest i henhold til kontrakt, mener Knutsen.

Ifølge Slungård spiller ikke statusen som nasjonal turistvei noe i denne sammenheng. Det er vanlige regler som gjelder for åpningen av en vinterstengt vei. Og sikkerheten kan det ikke rokkes ved.

– Vi har heller ikke vært lystne på å la bobiler med sommerdekk kjøre på en så smal vei med snø og isdekke, sier Slungård.  

For dårlig informasjon

I likhet med henne og Knutsen har også Geir Ove Bakken fått mange henvendelser fra frustrerte brukere av veien. Han er leder for hovedutvalget som styrer med samferdsel i fylkeskommunen.

– Det er vår samferdselsavdeling som styrer dette, men jeg har hatt flere møter med dem og diskutert hva som kunne gjøres. Erfaringene fra i vår gjør at jeg ser det nødvendig med et møte med Statens vegvesen før neste vinter. Jeg mener at informasjonen ut til kommunene kunne vært bedre, sier Bakken.

Han presiserer at han ikke har mistillit i forhold til de avgjørelser som er tatt, men han har samtidig stor forståelse for utålmodigheten. Og han er glad for at Hamningbergveien er populær.