Vi har 18 nasjonale turistveier i Norge og en av dem er Hamningbergveien. Veien ut til Hamningberg er det råeste og mest overraskende en kan oppleve. Det måneaktige landskapet med grove, spisse skifermasser som strekker seg i samme retning mot himmelen vitner om at voldsomme krefter har vært i sving og skapt dette uvirkelige naturfenomenet. Du passerer Blodskytodden, Smelror, Barvikmyran. Spisse, flatbrødtynne fjell står meterhøyt til værs. Taggete, imponerende og en smule fryktinngytende. En rev kikker frem, to ørner svever over en, sjøsprøyten står over klippene. Det er utenomjordisk, trolsk og vakkert.

Trafikken til Hamningberg har økt de siste 5 årene med 50 % og i 2018 kjørte 158 biler pr. dag hver dag (ÅDT) igjennom hele året, hvor 10 % er lange kjøretøy, dette ut fra veivesenets nettside. Når en vet at veien er stengt 6 måneder i løpet av året, skjønner en at trafikken er meget høy i sesongen og en registrerer stadig flere og flere tunge bobiler. At dette sliter på en allerede dårlig vedlikeholdt vei, forstår vel alle. Veidekket spises opp på kantene og veien blir stadig smalere og smalere, ja noen steder er det faktisk ikke noe igjen av den gamle oljegrusen. Veivesenets folk startet så snart veien ble åpnet med å lappe hullene i veien, men på grunn av de mange hullene er dette en håpløs oppgave og bare noen blir fylt opp med kaldasfalt. Å kjøre her beror på stor fare da en må konsentrere seg om å ikke kjøre i de mange hullene eller oppspiste kantene for å unngå skade på bil og dekk og mister fullstendig konsentrasjon om trafikken. Enkelte steder har grunnen i veien blitt vasket bort og det har oppstått store humper uten at disse er merket med skilt. Det gror høyt gress foran brokar som ikke fjernes og en kan risikere og kjøre på karret. Noen av broene er i svært dårlig forfatning og i Sandfjord har vegvesenet konstatert kritisk skade med fare for sammenbrudd på en av broene. Jeg tenker med gru på hva som skjedde i Genova i Italia for et år siden da broen der kollapset på grunn av manglende vedlikehold og 42 mennesker omkom.

Er det slik vi ønsker at turistene fra nær og fjern skal oppleve nasjonal turistvei? Må det skje en ulykke før veien utbedres. Hvem har ansvar dersom det går riktig galt.