Tirsdag lanserte helse- og omsorgsminister Bent Høie det nye sykehuskartet: Han levnet ingen tvil om at sykehuset i Vest-Finnmark skal være lokalisert i Hammerfest.

Onsdag møttes styret i Helse Nord: De har godkjent idéfasen for nytt sykehus med kostnadsramme på 1.950 millioner kroner. Det vil si at prosjektet går over en konseptfase hvor man blant annet skal vurdere hvilken tomt nybygget skal reises på.

Nå kan ordfører Alf E. Jakobsen slippe løs en liten jubel på vegne av befolkningen i Vest-Finnmark, som snart vil få bedre fasiliteter med det nye sykehuset.

– Jeg oppfatter at man nå har kommet inn i en mer konkret fase, og at det nå står mellom tomtealternativene på Rossmolla eller dagens plassering. Jeg er veldig positiv til vedtaket og man er nå kommet et langt steg videre i prosessen og er over på konkretisering, sier han.

I helseforetakets vedtak framkommer valg av lokalisering skal være gjort innen utgangen av september i år. Videre legges det opp til at forprosjektet kan styrebehandles mars neste år.