– Jeg skjønner skepsisen, og har forstått det slik at heller ikke UNN ønsker dette. Det må vi ta innover oss

Leder for Helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold (KrF), sier at regjeringen må ta innover seg at hverken Finnmarkssykehuset eller UNN ønsker at sykehusene i Finnmark skal administreres fra Tromsø.