Dette håndtrykket er verdt 250.000 kroner

FD ER MED: Finnmark Dagblad og redaktør Arne Reginiussen er en bidragsyter til Hammerfest Arena, til stor glede for     daglig leder Steve Sivertsen i HIF/Stein. Foto: Trond Ivar Lunga

FD ER MED: Finnmark Dagblad og redaktør Arne Reginiussen er en bidragsyter til Hammerfest Arena, til stor glede for daglig leder Steve Sivertsen i HIF/Stein. Foto: Trond Ivar Lunga

Artikkelen er over 1 år gammel

– Hammerfest Arena er det viktigste prosjektet for idretten i mange år, sier FD-redaktør Arne Reginiussen.

DEL

Finnmark Dagblad går inn med 250.000 kroner i kroner og tjenester til Hammerfest Arena.

– Hammerfest Arena er det viktigste prosjektet for idretten i mange år, mener FD-redaktør Arne Reginiussen. Derfor går avisen inn med 250.000 kroner.

– Hammerfest Arena er det viktigste prosjektet for idretten i Hammerfest på mange år. Da forespørselen kom, ønsket selvfølgelig vi i Finnmark Dagblad å være med på å støtte opp om dette utrolig gode prosjektet, sier Arne Reginiussen.

FD vil bidra

For Finnmark Dagblad har det alltid vært viktig å bidra i våre lokalsamfunn.

– Dette er et så viktig prosjekt at vi ønsket å bidra med det vi hadde anledning til, og derfor bidrar vi både med penger og med tjenester. Vi håper både andre i næringslivet og byens befolkning vil være med på å støtte opp om prosjektet, så dette blir realisert så fort som mulig, sier Arne Reginiussen.

Roser FD

Daglig leder Steve Sivertsen i HIF/Stein mener Finnmarks Dagblads bidrag er et godt signal for resten av næringslivet i byen.

– Etter at nyheten om at Sparebanken Nord-Norge gikk inn med seks millioner kroner, har jeg fått mange henvendelser fra andre aktuelle sponsorer. For oss er det kjempeviktig at Finnmark Dagblad er med på prosjektet. Det gir en god signaleffekt, sier Steve Sivertsen.

Budsjettet

Hammerfest Arena har budsjettert med at hallen vil koste 63,5 millioner kroner.

– Vi har tatt utgangspunktet i Bardufosshallen og med flere aktører i anbudsrunden tror jeg vi kan klare å holde oss til den prisen, sier Steve Sivertsen.

Hammerfest Arena AS har budsjettert med et lån på 12,5 millioner kroner. Det forutsetter at selskapet når budsjettet på de andre postene. Klarer de ikke det, vil lånebeløpet øke.

– Er det mulig å få et lån opp mot 20 millioner kroner hvis det kreves?

– Ja, jeg tror det er fullt mulig å få et lån på 20 millioner kroner. Vi har imidlertid ikke regnet på hva det vil koste å betjene et lån i på 20 millioner kroner i forhold til driftsmodellen. Jeg tror nok at vi ikke skal ha lån som er mer enn 10 millioner kroner.

– Hvem kan garantere for et lån i denne størrelsesorden?

– Dette er et anlegg til et sted mellom 60 og 70 millioner kroner. Vi har to muligheter, Hammerfest kommune eller en bank som gjør det. Den prosessen må vi sette i gang med, sier Steve Sivertsen.

Spillemidler

I tillegg skal det komme inn 22 millioner kroner i spillemidler.

– I Finnmark er vi heldige siden det finnes en særregel som vil gi oss litt mer. I tillegg får vi fem millioner kroner ekstra siden dette er et interkommunalt samarbeid mellom Hammerfest kommune og Kvalsund kommune. Det forutsetter at spaden kommer i jorda før kommunene er slått sammen 1. januar 2020.

Selskapet har budsjettert med sponsormidler for 10 millioner kroner. Inn her kommer gaven fra Sparebanken Nord-Norge på seks millioner kroner.

Hammerfest Arena AS jobber også med å få solgt inn hallen til sponsorer som kan få selskapet sitt i hallnavnet.

– Jeg tror at vi skal lykkes med å få solgt hallnavnet. Dette er en prosess som vi må gjøre fordi det handler om en stor avtale, sier Sivertsen, som ikke vil si noe om hva en arenasponsor må ut med.

Det er også budsjettert med å få 15 millioner kroner fra fylkeskommunen. Ifølge styreleder John Wahl er nok det beløpet noe for høyt.

– Vi har hatt et møte med fylkesordfører og fylkesvaraordfører. De har bedt oss om å sende inn en søknad. Vi får nok ikke 15 millioner kroner, men håper på sju millioner kroner. Vi er i ferd med å avslutte søknaden, sier John Wahl.

Tre millioner i dugnad

Sivertsen sier også at de har budsjettert med tre millioner kroner i rene dugnadspenger.

– Vi skal jobbe på dugnad med blant annet å innrede servicebygget selv. Vi håper også å spare på gode innkjøpsavtaler.

Hammerfest Arena skal i løpet av kort tid sende inn en søknad til Kulturdepartementet om en forhåndsgodkjennelse av prosjektet. Siste fris for å sende inn søknaden er 15. november, ifølge Steve Sivertsen.

– Anbudet blir lagt ut i løpet av desember eller januar. Da vil det gå noen uker før vi har fått inn konkrete tilbud om bygging av hallen.

– Tror du spaden går i jorda for Hammerfest Arena i løpet av 2019?

– Ja. For vi ikke det til nå, vil vi ikke få noen ny hall i min levetid. Vi må bare stå på videre for å få dette til, avslutter Steve Sivertsen.

Artikkeltags