Ringvirkningene av Goliat-etableringen større enn forventet: Gir nær 500 årsverk

Både sysselsetting og leveranser som følge av Goliat-prosjektet er større enn forventet, viser en forskningsrapport fra Norut,