Internasjonal hvalforsker med kraftig advarsel: – Må gjøres grep nå, ellers er det stor sannsynlighet for at hvalen blir drept av båttrafikken i havna

Etter å ha studert hvalen i Hammerfest siden tirsdag, er hvalforsker Eve Jourdin sterkt bekymret for at større båter eller hurtigbåter i trafikk, skal kollidere med og skade eller ta livet av den tamme belugahvalen.