Fiskekjøper Ann Kristin frykter at utstyr fryser under strømbruddet: – Bra mange minus ute, med landvind på toppen

Fiskekjøper Ann Kristin Kvalsvik frykter at pumper og utstyr fryser før feilen er rettet.