Krever at en halv milliard settes av til ny Riksveg 94

KREVER EN HALV MILLIARD: Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken krever at midler settes av til Hammerfest-Skaidi. Her avbildet i en annen sammenheng.

KREVER EN HALV MILLIARD: Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken krever at midler settes av til Hammerfest-Skaidi. Her avbildet i en annen sammenheng. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi må kjempe om den summen, midlene er jo også tiltenkt mange andre, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken (Ap).

DEL

Finnmark fylkeskommune har onsdag kommet med innspill til Stortingets transportkomité angående Nasjonal transportplan fra 2018.

Det kreves blant annet at en halv milliard kroner settes av til utbedring av Riksveg 94 mellom Hammerfest og Skaidi for 2018 til 2023.

– Skaidi-Hammerfest er en av ni strekninger som er omtalt i NTP. Men kun tre av de er en tallfestet investering. Det betyr at vi må kjempe om summen som skal settes med de andre nordnorske fylkene, sier hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel, Geir Ove Bakken (Ap).

Krever også fiskerihavnmidler 

Han mener at det trengs å gis et skikkelig signal.

– Det må gis et skikkelig signal på at man satser og at 500 millioner bevilges til 2018-2023, sier han.

Det kreves også midler til flere områder før NTP vedtas:

– Investering i fiskerihavn er redusert betraktelig og er på et lavmål i NTP. Så vi forventer mer penger til flere fiskerihavnprosjekt i Nord-Norge fra 2018 til 2023, sier Bakken.

– Avgjørende å komme med i NTP

– Hvordan er saksgangen framover?

– NTP vedtas i Stortinget i juni. Da er planen låst de neste årene fram til 2023. Det er avgjørende å komme med i nasjonal transportplan, sier Bakken.

Her er det som ble krevd onsdag:

  • Det må øremerkes en ramme til RV 94 på 500 millioner kroner i 2018–2023 for å sikre at de største flaskehalsene fjernes, og tilrettelegge for modulvogntog.
  • Fiskerihavntiltak i Kamøyvær og Kjøllefjord i 2018-2023
  • Rv 93 Kløfta må fullfinansieres i 2024–2029 for å sikre god framkommelighet og legge til rette for modulvogntog. Rammen til skredsikring på fylkesveier bør styrkes med 10 prosent. Det bør øremerkes en egen årlig ramme på ca. 50 millioner kroner til fylkesveier som er viktig for fisketransporter.

Politisk drahjelp

I en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune skrives det også at Geir Ove Bakken forventer politisk drahjelp:

– Vi har forventninger til innspillene vi kommer med, og vi forventer også drahjelp fra regjeringspartiene i Finnmark og stortingsrepresentantene, sier han.

Artikkeltags