Næringslivet i Hammerfest har bestilt en egen utredning av flyplass fra Transportøkonomisk institutt, melder NRK Finnmark.

– Vi bruker en god del penger. Hvor mye er ikke offentlig, det er en sak mellom oss og Transportøkonomisk institutt, sier direktør Odd Charles Karlsen i næringsforeningen til iFinnmark.

Det er imidlertid ingen hemmelighet at Hammerfest kommune har bevilget 110.000 kroner til utredningen, og at næringsforeningen selv putter atskillig mer i potten.

Etterspurt rapport

Karlsen sier til iFinnmark at det er de 140 medlemsbedriftene som har etterspurt en slik rapport. Næringslivet i Hammerfest ønsker en ny og større flyplass, og mener det helt klart er behov for det.

– Avinor har sagt at det er tre byer i Nord-Norge som skal prioriteres. Det er Bodø, Tromsø og Hammerfest. Det ble seinest sagt på nordområdekonferansen i Tromsø i november da jeg var der. Så har vi prøvd å få dem mer i tale om hva det betyr for Hammerfest, men det er Avinor ikke veldig tydelig på, sier Karlsen til NRK.

Kommunikasjonssjef Gurli Ulverud opplyser til NRK at trafikkanalyser vil inngå i en seinere utredning. Først skal værrapporter for de to alternativene analyseres ferdig. Det er for øvrig ikke klart når disse analysene er fullført.

Karlsen sier til iFinnmark at de vil ha sin rapport klar allerede i høst.

– Vi bruker ikke år på utredning. Nå må det gå fort, for det tar lang tid å få bygget en ny flyplass, og vi ser helt klart behovet for den, framfor dagens flyplass som ble bygget på 70-tallet med datidens behov.

Referansegruppe satt

Karlsen opplyser at en referansegruppe med 10 personer er satt ned.

Vi ønsker å få laget en analyse hvor vi får fram det vi mener er gode data. Vi har derfor en referansegruppe som består av dem som er operatører i Barentshavet i dag som Statoil og Eni, de som ser på Barentshavet som Lundin og OMV. Vi har med Petro Arctic, Polarbase-miljøet og vi har med Nussir.

– Alta kommune brukte en halv million på en rapport om sykehus. Den har blitt plukket i stykker av blant annet Hammerfest-miljøet. Du er ikke redd for at det samme vil skje med dere, at denne rapporten plukkes fra hverandre, og ikke blir stående til troende?

Vi vil at vår rapport skal kunne plukkes fra hverandre, uten at man finner noen feil ved den. Vi har nemlig ikke bestilt noen rapport med en ønsket konklusjon, men benytter Transportøkonomisk institutt og deres leder til å lage rapporten på fritt grunnlag. Det er samme mann som også Avinor selv har brukt til mange tilsvarende jobber. Så vi er trygg på å få en god rapport som står til troende. Og vi vil respektere rapportens konklusjon, sier Odd Charles Karlsen.

Godt dokumentert

Direktøren mener at det allerede er godt dokumentert at Hammerfest trenger større flyplass.

– Det vår rapport videre skal dokumentere er hvor skadelig det er for det lokale næringslivet om det mot alle odds ikke skulle bli noen ny flyplass, understreker Karlsen overfor iFinnmark.

– Har det vært mer makt bak kravet om ny flyplass til Hammerfest om Statoil hadde lagt driftsorganisasjonen for Castberg til Hammerfest?

– Ja, det er klart. Men uansett så er vi sikker på at det er behov for en ny flyplass i Hammerfest, svarer Karlsen.