Reindrifta vil stanse tre prosjekter i Hammerfest: – Synd at man alltid skal komme i konflikt med reindrifta

Reindrifta har klaget på tre saker for utvikling i Hammerfest i det siste.