Se del 1 av TV-sendingen i videofeltet øverst i saken, og del 2 i videoen nede i brødteksten.

Nussir har fått tillatelse til å deponere gruveslam i Repparfjorden. Det har skapt reaksjoner, og det holdes en politisk demonstrasjon klokken 12:00 på rådhusplassen i Hammerfest. iFinnmark direktesender fra demonstrasjonen klokken 11:30 med reaksjoner og intervjuer blant de frammøtte.

Under "Politisk demonstrasjon mot vedtatt tillatelse til dumping i Repparfjorden" stiller appellanter fra SV til Natur og Ungdom opp for å demonstrere. Blant dem som har klagd inn utslippstillatelsen er Hammerfest og Kvalsund SV, sametinget og Natur og Ungdom.

Norges største kobberforekomst

Nussir ASA mottok etter borekampanjen i første halvår 2014 nytt ressursestimat på Nussir-forekomsten. Det ble da boret en serie svært dype borhull på Nussir, inklusive det dypeste borhull noensinne på land i Norge med 1101,7 meter.

Ressursen økte fra 44 til 66 millioner tonn kobbermalm, og Nussir-forekomsten er dermed uten sidestykke Norges største kobberforekomst gjennom tidene. Dette bekrefter tidligere antakelser om at Nussir kan være betydelig større enn det som har vært antatt.

Med Ulveryggen sine 8 mill tonn malm, er nå den samlede ressursen for de to forekomstene oppe i 74 millioner tonn kobbermalm og dermed utsikter til drift i generasjoner.

Å drifte gruva vil kreve er arbeidsstokk på omtrent 150 arbeidere, og LO så på utslippstillatelsen som en gladnyhet for fylket.

- Dette er helt klart gode nyheter for Finnmark, kun noen uker etter at Sydvaranger Gruve gikk konkurs. Det blir anslått at gruven vil gi 150 arbeidsplasser, og betydelige oppdrag for næringslivet i området, sa LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen til iFinnmark.

iFinnmark sender direkte fra demonstrasjonen mot «Dumping i Repparfjorden» i Hammerfest.

Se del 2 av TV-sendingen i dette videofeltet.

Strenge krav

I pressemeldingen Miljødirektoratet stengte ut skriver de:

"Miljødirektoratet gir Nussir ASA strenge krav til gruvedrift i forekomstene Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark.

Miljødirektoratet har foretatt en bred skjønnsmessig avveiing etter forurensningsloven av søknaden fra Nussir ASA om gruvevirksomhet i Kvalsund og deponering i Repparfjorden.

- Etter en helhetlig avveining mellom miljøhensyn og samfunnsnytte har vi kommet til at det gis tillatelse til gruvevirksomhet i kobberforekomstene Nussir og Ulveryggen. Vi mener det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse til gruvedrift med de strenge kravene vi stiller, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet."

Store metodiske svakheter

Blant dem som klagde inn utslippstillatelsen er Hammerfest SV med Ingrid Petrikke Olsen og nyvalgt leder Amanda Eldnes. De mener at det er utført en alt for metodisk svak strømmåling.

– Jeg forstår at det er en kompleks og vanskelig utredning for alle parter, men samtidig er strømmålingene altfor dårlige. Her er det snakk om alvorlige metodiske svakheter i konsekvensutredningen til Akvaplan-niva, påpekte Olsen. Hun viser til blant annet at det mangler målinger for vintermånedene fra desember til mai, og at man ikke har brukt målinger spesifikt tiltenkt Nussir.

Vil skape blest

Tidligere leder av Hammerfest SV, Åse-Marie Småvik er en av hovedarrangørene bak dagens demonstrasjon. Hun sa tidligere til iFinnmark:

- Jeg brenner for noen saker, og dette er en av dem. Vi håper å vekke blest om at det er en ankefrist som snart går ut. Ingrid Petrikke Olsen i SV har utarbeidet en uttalelse som hun har sendt inn til Miljødirektoratet, og hun er en av dem som vil holde en appell, sa hun til iFinnmark.

Småvik viser til at Nussir får en tillatelse til produksjon av 50.000 tonn kobberkonsentrat.

- Det betyr at det skal fjernes omtrent 400.000 tonn ikke metallholdig gråberg per år. Direktoratet anslår også at deponeringsarealer blir ca. 8 kvadratkilometer deponi. De sier at deler av fjorden vil dø, sa hun til iFinnmark.

Det mener Småvik man ikke kan godta, og nå håper hun mange vil stille opp og viser motstand.

- Vi håper mange stiller opp på markeringen, og ikke bare de som fisker i fjorden. Dette er en viktig miljøsak for alle.