Sivilingeniør Kristin Kragseth, opprinnelig fra Fyllingsdalen i Bergen, tar fra mandag kl. 1200 over ledelsen av det fusjonerte selskapet Vår Energi som samler all aktivitet Eni Norge og Point Resources har på norsk sokkel.

Både når det gjelder produksjon og lisensportefølje er selskapet en tungvekter, bare slått av Total om man unntar Equinor og statlige Petoro.

Store ambisjoner

Det nye selskapet har fra starten fem egenopererte felt i produksjon, Goliat og Marulk og Barentshavet og Norskehavet, Point Resources har Jotun, Balder og Ringhorn-feltene i Nordsjøen.

Selskapets portefølje av lisenser og partneropererte felt er mer imponerende, og går helt tilbake til Ekofisk, der Eni Norge har vært med fra starten av det norske oljeeventyret. Point Resources overtok i 2017 aktiviteten på norsk sokkel fra ExxonMobil. Også der felter fra oljens ungdomstider på sokkelen.

Samlet produksjon for det ny selskapet vil i år ligge over 170.000 fat oljeekvivalenter per dag fra 17 produserende olje.- og gassfelt. Det skal øke til rundt 250.000 fat per dag i 2023.

Med Pippi og Brand som ledestjerner

Kragseth har tidligere brukt Pippi Langstrømpes uttrykk om at «Det har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert» som en filosofi.

Det er i så fall svært beskjedent for en person med fartstid i olje- og gassindustrien på over 25 år i ExxonMobil. Her var hun teknisk direktør inntil virksomheten ble overtatt av Point Resources 2. november i fjor. Da ble hun produksjonsdirektør.

En annen ledestjerne har vært Ibsens Brand; «Hva du gjør, gjør fullt og helt. Ikke stykkevis og delt».

Har besøkt Goliat og Hammerfest

Hun har brukt tiden fram til den formelle fusjonsdagen godt, og vært i Hammerfest og ute på Goliat-feltet.

– Jeg har møtt en ung og svært kompetent organisasjon for et felt jeg synes har fått et ufortjent dårlig omdømme. Oppetiden på feltet ligger på rundt 96–97 prosent, og det er imponerende, sier hun og ser det som en prioritert oppgave å bedre feltets omdømme.

– Og hvordan skal det skje?

– Det gjenstår fortsatt en del arbeid, men planene er klare. Resepten er å gjøre en grundig jobb, fullt og helt. Demonstrere at man gjør tingene skikkelig.

Hun ser fram til å sveise sammen to gode team i selskapene. Og tviler ikke et øyeblikk på at de vil lykkes.

– Det sies om deg at du hilste på alle du så da du besøkte Goliat-organisasjonen ...

– Hyggelig å høre, konstaterer hun fornøyd, men benekter at hun driver «management by walking around».

Jeg har ikke lest mye organisasjonsteori, men det er viktig å være synlig og lyttende når man har med mennesker å gjøre.

Store ambisjoner

Selskapets ambisjoner om stor vekst i tiden som kommer skremmer ikke.

– Det er lett å se problemer før man ser muligheter i organisasjoner som har lang historie. Der har jeg lært en god lekse i kontakt med eierselskapet i Point Resources, HitecVision.

Med de ressursene selskapene samlet besitter er målsettingen høyst oppnåelig.

Fotball og skøyter

Den nye konsernsjefen har for øvrig gjort seg bemerket også på andre arenaer. Da krisen var størst i fotballklubben Viking måtte hele styret, med Kragseth som styreleder, få senket ambisjonene til et nivå som var levedyktig, Kragseth er og styreleder i Stavanger Sandnes skøyteklubb.

– Jeg synes det er viktig, og jeg liker å jobbe med idrett, barn og ungdom. Man må ha noe annet enn bare jobben, sier hun.

Møtte en positiv by

Besøket i Hammerfest ga henne et svært positivt inntrykk, Byen virket både åpen og med en positiv innstilling. Det ga meg en god følelse, forsikrer hun og legger til: Driftsorganisasjonen i Hammerfest skal bestå, og heller øke sin kompetanse i det videre arbeidet.