Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 852, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7322/7-1. Brønnen er tørr, melder Oljedirektoratet.

Brønnen er boret om lag 120 kilometer nord for Johan Castberg-feltet i Barentshavet og 310 kilometer nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise reservoar og petroleum i nedre kritt bergarter i Koljeformasjonen. Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i Koljeformasjonen. Brønnen er tørr, heter det i pressemeldingen fra direktoratet.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016.

Havdypet er 454 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator.