– Vi frarøves hjemmene våre og holdes for narr

I fire år har Even Hermann Lunds boligsituasjon stått på vent på grunn av veiplaner i Hammerfest. Andre har ventet langt lengre. Og lenger skal det bli.