Stort prosjekt har havnet i det uvisse: – Jeg må bare svare helt ærlig, nå vet vi ikke hvor mange arbeidsplasser det kan bli

Russerne pumper til, noe som kan bety omlasting av LNG i både Hammerfest, Honningsvåg og Kirkenes. Men prosjektet har havnet i stor usikkerhet.