Politiet i Hammerfest har fått melding om at det har oppstått en konflikt mellom reineiere og grunneiere i Hammerfest kommune grunnet motorisert ferdsel på innmark.

Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Svein Erik Jacobsen, vil ikke opplyse hvilken øy i Hammerfest kommune det er snakk om, men sier det er snakk om motorisert ferdsel på dyrket mark.

– Kjøres det på dyrka mark før det er slått, så er ikke det så heldig, sier Jacobsen.

Saken er så langt ikke anmeldt. Det kun er informert om det Jacobsen beskriver som «anspente forhold».

– Politiet ser på forholdet, tvitrer Finnmark politidistrikt.

– Vi følger det opp og undersøker det nærmere i forhold til å megle og hjelpe de litt på vei, sier Jakcobsen.