Veterinærinstituttet har ifølge Grieg Seafoods AS bekreftet at funnet i oppdrettslokaliteteten til Grieg Seafoods på Kleppnes er infeksiøs lakseanemi (ILA).

Det var 2. juledag at mistanken om ILA-smitten ved anlegget ble offentlig kjent.

LES OGSÅ: Har mistanke om alvorlig, smittsom sykdom i merde med 155.000 laks

Taper stort

Nå når funnet er bekreftet er oppdrettselskapet pålagt å tømme hele oppdrettsanlegget for fisk innen 31. januar i år noe som vil medføre at de mister 3.000 tonn med fisk i år.

Ifølge en melding til Oslo børs vil selskapet bokføre et tap på rundt 25 millioner kroner.

Grieg Seafoods vil etter planene fylle merdene igjen til våren/sommeren.

– Tror ikke de har gjort noe galt

Søren Sofus Olsen ved Mattilsynet i Finnmark sier til NRK Finnmark at selskapet ikke kan klandres for ILA-utbruddet.

– Vi legger ikke til grunn at selskapet har gjort noe galt, og det tror vi heller ikke, sier han til riksmediet.

Smittsom sykdom

Veterinærinstituttet opplyser på sin nettside at ILA er en alvorlig virussykdom hos laks og som har en typisk smittsom opptreden.

Utbruddet starter vanligvis i en i én merd og sprer seg over uker og måneder til nabomerder. ILA kan på mange måter karakteriseres som en «ulmebrann», men det er også registrert tilfeller med svært høy dødelighet.

Viruset angriper primært cellelaget som kler innsiden av blodkar og hjertet. Symptomer kan være alvorlige blødninger i hus og indre organer, ifølge Veterinærinstituttet.