Riggen, som opprinnelig var tiltenkt produksjonsboring på Johan Castberg-feltet, er nå midlertidig suspendert etter at boringen på Snøhvit-feltet er avsluttet. Her borer den en injeksjonsbrønn for CO2 og en produksjonsbrønn på Snøhvit Nord. Dette oppdraget er ventet avsluttet verd utgangen av november måned.

Suspenderingen vil gjelde for en periode på om lag fire måneder. Statoil planlegger å bore 5–6 letebrønner i Barentshavet neste år. Brønner det kan være aktuelt å bruke «Songa Enabler».

Det jobbes også med modning av andre arbeidsoppgaver, der riggen er aktuell.

«Songa Enabler» er et nybygg av typen Cat D, som ble bestilt av Statoil i 2012. Statoil fremleide de første fem årene til Johan Castberg-lisensen. Riggen ble levert i 2016.

Partnerskapet i Johan Castberg har tidligere besluttet å bruke mer tid på å modne Johan Castberg-prosjektet. Nåværende plan er å modne prosjektet frem mot en investeringsbeslutning i 2017, melder Statoil i en pressemelding.

Blir denne tatt etter planen vil borekampanjen på feltet starte i andre halvdel av 2019.