Mener sykehuset bygges for lite: – Et paradoks, og fagfolk har protestert gjennom hele prosessen

Legene Ingvild Agledahl og Marit Vidringstad frykter for få pasientsenger i Nye Hammerfest sykehus. – Vi har ingen andre hensikter enn å gjøre befolkningen i Finnmark fornøyd og utnytte de økonomiske rammene best mulig, svarer prosjektledelsen.