Petroleumstilsynet: Ingen produksjon på Goliat-feltet før vi har vært der

FORTSATT NEDSTENGT. Goliat FPSO, (her med skytteltanker "Torill Knutsen") får ikke starte produksjon før Petroleumstilsynet har vært på inspeksjon. .

FORTSATT NEDSTENGT. Goliat FPSO, (her med skytteltanker "Torill Knutsen") får ikke starte produksjon før Petroleumstilsynet har vært på inspeksjon. . Foto:

Petroleumstilsynet har i dag krevd å bli flydd ut til Goliat-feltet før produksjonen starter igjen. Ptil vil forsikre seg om at alle pålegg er rettet opp før det produseres mer olje. Eni Norge regner med at dette vil kunne skje i god tid før jul, men gir ingen indikasjon på når alt vil være klart.

DEL

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff sier til iFinmark.no at arbeidene nå går raskt framover.

Tar ytterligere grep

Ifølge Wulff tar selskapet nå grep utover påleggene fra Petroleumstilsynet for å sikre den framtidige produksjonen på feltet. Dette gjelder også forhold som gjelder selskapets samarbeid med fagforeninger og tillitsvalgte på Goliat FPSO.

Forvarer Eni

Krav fra bl.a. Bellona om at Eni Norge bør fratas operatørskapet på feltet blir møtt med sterk motstand fra fagforeningene som i en felles uttalelse tar sterkt avstand fra kravet.

– Det er nå skapt et bilde av situasjonen på Goliat som vi overhodet ikke kjenner oss igjen i, skriver tillitsvalgte i en felles uttalelse fra Øistein Olsen og Martha Skjæveland, klubbledere for henholdsvis Lederne og Industri Energi i Eni Norge, samt Trond Arvid Larsen, hovedverneombud på Goliat og Safe-medlem:

«Gjennom topartssamarbeidet i Eni Norge er det etablert en god og konstruktiv dialog mellom ledelse, fagforeningene og vernetjenesten. Fagforeningene i Eni Norge, Industri Energi og Lederne, samt vernetjenesten stiller seg bak det arbeidet som man i fellesskap med ledelsen nå gjennomfører for kontinuerlig sikker og stabil drift på Goliat. Det er ikke grunnlag for å hevde at det ikke er tillit mellom ledelsen i Eni Norge og tillitsvalgte. Vi tar sterkt avstand fra krav om at Eni Norge fratas operatørskapet på Goliat.»

På tide å få ro

– Det viktigste for oss er at sikkerheten til de ansatte om bord ivaretas. Det er på tide å skape ro rundt prosjektet slik at det pågående arbeidet kan gjennomføres på en sikker, god og trygg måte.

Det er de siste månedene utført et betydelig arbeid med systematisk kartlegging, vedlikehold og utbedringer på Goliat, uten alvorlig hendelser og med god progresjon. Det arbeides nå i et forpliktende samarbeid mellom fagforeninger, vernetjeneste og ledelse i å etterleve kravene fra Ptil og for å ivareta selskapets interesser. Denne avtalen og det pågående samarbeidet viser at Eni som selskap tar dette alvorlig, og at vi har en proaktiv tilnærming til dette som innbefatter alle ledd. Det er grunn til gi stor honnør til våre svært dyktige kolleger og medarbeidere som har lagt ned en omfattende innsats i en krevende tid, heter det i uttalelsen som seinere også er tiltrådt av fagforeningen Safe.

Søviknes: Ikke aktuelt

Olje- og energiminister Terje Søviknes har i et svar til SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken også gjort det klart at departementet har såpass tillit til Eni Norge at det ikke er aktuelt å frata selskapet operatørskapet på Goliat-feltet.

– Vi tar til etterretning at departementet mener dette ikke er en aktuell problemstilling, sier kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff til Teknisk Ukeblad. Han medgir at det er en krevende tid for Eni.

– Vi legger stor vekt på å videreføre det konstruktive samarbeidet med fagforeningene og vernetjenesten. Vi ønsker å anerkjenne den betydelige innsatsen som legges ned av organisasjonen, både offshore og onshore i en krevende tid, sier han.

Omstendelig prosedyre før start

Petroleumstilsynet harlagt opp en uvanlig omstendelig prosedyre før produksjonen på feltet kan gjenopptas. Først skal tilsynet ut på flyteren, så skal Eni møte tilsynet på land for å redegjøre for arbeidet fram mot oppstart. Her skal også lisenspartner Statoil delta. Statoil er tidligere blitt trukket inn i saken for å redegjøre for sitt «påseansvar» som lisenspartner.

Når feltet kommer i produksjon igjen er derfor fortsatt uvisst. På grunn av den store mannskapsstyrken som er i virksomhet på feltet har Eni forlenget leieavtalen med flotellet som nå er ankret opp som boligkvarter for ekstramannskapene fram til utgangen av denne måneden.

Artikkeltags