Funn i oppdrettslokalitet gir mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Grieg Seafoods anlegg på Kleppenes i Hammerfest kommune. Det viser foreløpige analyser utført ved Veterinærinstituttet Harstad.

Grieg Seafood varslet selv Mattilsynet om dette dato 24. desember.

– Fisken i den aktuelle merden var satt ut i sjø sommeren 2016 og har en vekt på rundt 700 gram. Grieg Seafood Finnmark har satt i verk tiltak og har tatt nødvendige forholdsregler inntil de endelige prøvesvarene foreligger senere denne uken, heter det i en pressemelding.

155.000 laks

Regiondirektør i Grieg Seafood Roy-Tore Rikardsen opplyser at det er 155.000 laks i denne ene merden som kan være berørt.

Hva som eventuelt vil skje dersom smitte blir påvist, er for tidlig å si, ifølge Rikardsen. Det er det opp til Mattilsynet å avgjøre.

– Vi avventer til at vi får svar på de siste prøvene torsdag eller fredag, om mistanken er bekreftet eller avkreftet, sier han.

Smittsom sykdom

Veterinærinstituttet opplyser på sin nettside at ILA er en alvorlig virussykdom hos laks og som har en typisk smittsom opptreden.

Utbruddet starter vanligvis i en i én merd og sprer seg over uker og måneder til nabomerder. ILA kan på mange måter karakteriseres som en «ulmebrann», men det er også registrert tilfeller med svært høy dødelighet.

Viruset angriper primært cellelaget som kler innsiden av blodkar og hjertet. Symptomer kan være alvorlige blødninger i hus og indre organer, ifølge Veterinærinstituttet.