Ole Martin Rønning mener det var taktisk uklokt av regjeringen å sende ut et høringsnotat om eiendomsskatten som vil rasere mange kommuner.

– Hvis Høyre stiller seg bak en endring i eiendomsskatten som vil rasere økonomien i Hammerfest, blir det vanskelig som høyremann å forsvare dette, sier Ole Martin Rønning til Finnmark Dagblad.

Han sier at det er mange kommuner som får svi hvis regjeringen endrer reglene for beskatning for verker og bruk. I verste fall kan Hammerfest kommune gå glipp av 180 millioner kroner i eiendomsskatt.

– Jeg vet at det innad i Høyre pågår en diskusjon om dette. Det er en del Høyre-ordførere som har slått neven i bordet, sier Ole Martin Rønning.

– Ikke tenkt seg godt om

Fra talerstolen sa Rønning at regjeringen ikke har tenkt seg godt nok om. Han mente regjeringens høringsnotat kan virke noe tåkete.

– Det er lite taktisk av regjeringen å komme med noe som kan ødelegge økonomien for mange kommuner. Hvis dette er for å kjøpe seg stemmer til høstens valg, tror jeg ikke regjeringen lykkes. Dette er dårlig gjennomtenkt, sa Rønning.

Han mener politikerne i Hammerfest må jobbe sammen mot sentrale myndigheter i denne saken.

– Vi må glemme partiskillene i denne saken, sa Rønning.

SVs Reidar Johansen sa at det var sjelden en politiker raljerer med sitt parti på denne måten som Rønning gjorde i formannskapet onsdag kveld.

– Jeg har respekt for Ole Martin Rønning, sa Johansen.

Konsekvenser

Rådmann Leif Vidar Olsen sa at rådene kommunen har fått er å få fram hvilke konsekvenser en reduksjon på 180 millioner kroner vil få for kommunen.

– Da betyr det at kommuneorganisasjonen må reduseres med cirka 200 årsverk. Tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket. Og det vil gå utover de svakeste i samfunnet som førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere og andre pleietrengende, skriver Olsen i et notat til formannskapet.

Arbeiderpartiets Tommen Hermo sa at hvis det går dårlig for Hammerfest, vil det få store ringvirkninger i andre deler av Vest-Finnmark.

– Jeg forventer støtte fra Alta og Laila Davidsen, sa Hermo.