Mandag kveld ble det holdt et styremøte i Hif/Stein. Styret har bestemt seg for å rekke ut en hånd til HFK. De foreslår å opprette en dialog for å se om det er mulig å slå sammen de to klubbene.

Bakgrunnen er blant annet gjeldssituasjonen til HFK. Styreleder Ole I. Hansen sier til iFinnmark at man ønsker å bidra til at fotballen i Hammerfest skal få utvikle seg.

– HFK er på felgen. For at de ikke skal stagnere ønsker vi få dem videre. Utfordringen med gjeldssituasjonen er overkommelig, sier han.

LES OGSÅ: HFK klarer ikke betale lønn og har leverandørgjeld

Ny modell

En ny klubb trenger også en ny organisasjonsmodell, framkommer det av en pressemelding. Forslaget kan leses i sen helhet her:

«Organisasjonsmodellen som blir foreslått fra Hif/Stein sin side er at H/S fortsetter som klubb med to undergrupper; aldersbestemt og senior. De to undergruppene skal i den grad det er mulig være økonomisk uavhengig av hverandre. De to gruppene skal ledes av hvert sitt styre. Representanter fra disse to styrene skal sitte i hovedstyret.

En slik modell vil sikre at aldersbestemte spillere og foreldre knyttet til denne gruppen ikke sponser voksenfotballen i den nye klubben.

Økonomisk vil en sammenslåing av H/S og HFK være utfordrende på grunn av HFK sin gjeldssituasjon. H/S mener at en ny modell vil bidra til å rydde opp i den økonomiske situasjonen HFK nå er inne i.

Sportslig vil en ny organisering bety mye for fotballen i Hammerfest. På sikt vil dette samarbeidet føre til gode resultater og flotte opplevelser på fotballbanen.

Formelt må en slik ny organisasjonsmodell vedtas på de respektive klubbers årsmøter. »

LES OGSÅ: Framtiden til denne gjengen kan bli avgjort på torsdag