– Dette er bare starten på et oljeeventyr som vil strekke seg langt inn mot neste århundreskifte

Tord Lien åpner Golit-feltet offisielt.

Tord Lien åpner Golit-feltet offisielt. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) føler seg trygg på at åpningen av Goliat-feltet utenfor Finnmark bare er starten på en ny oljealder i nord.

DEL

Ole og energiminister Tord Lien berømmet Eni-Norge og lisenspartnerne og de som har jobbet fram prosjektet i praksis, for å ha kommet gjennom store utfordringer med nye sikre løsninger både teknologisk og driftsmessig.

– Dette er andre feltet i Barentshavet og det første som produserer olje på en forsvarlig måte, sa statsråden før han med bistand fra Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen og Eni Norge-direktør Ruggero Gheller klippet den symbolske snoren som var strukket på lastedekket på plattformen.

Har levert

Det skjedde litt over klokken 11.00 mandag, nesten på dagen ett år etter at Goliat FPSO seilte inn Sørøysundet før den ble tauet ut på feltet.

Den offisielle markeringen skjedde vel en måned etter at produksjonen på plattformen var i gang. Lien benyttet sjansen til å neven at prosjektet allerede har levert gode ringvirkninger, lokalt, regionalt og nasjonalt i prosjektperioden.

– Og dette markerer også at Barentshavet er med for fullt som olje- og gassprovins. Og betydningen av denne virksomheten er økende i Nord-Norge og på litt lengre sikt økende også for hele nasjonen.

Bare starten

Hammerfests ordfører Alf E. Jakobsen understreker overfor Finnmark Dagblad den store betydningen prosjektet har hatt i form av sysselsetting og nye arbeidsplasser Hammerfest og regionen.

– Dette er bare starten på et oljeeventyr som vil strekke seg langt inn mot neste århundreskifte. Mer olje er allerede funnet, og mer gass er det helt sikkert. Bare Snøhvit skal produsere fram til 2055. Og enda er det bare små områder som er utforsket. Dette vil vare lenge, sier Alf E. Jakobsen.

– At vi nå ikke bare produserer fra et stort gassfelt, men også fra et oljefelt og gjør det på en sikker og trygg måte, betyr mye for utviklingen i tiårene som ligger foran oss, og i denne delen av landet, sier Lien til NTB.

En drøy måned etter at den aller første produksjonen kom i gang, åpnet han mandag Goliat-feltet offisielt.

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen, olje og energiminister Tord Lien og den italienske ambassadør Giorgio Novello under ankomst til åpningen av Goliat-feltet utenfor Hammerfest mandag. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen, olje og energiminister Tord Lien og den italienske ambassadør Giorgio Novello under ankomst til åpningen av Goliat-feltet utenfor Hammerfest mandag. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix Foto:

Oppoverbakke

Goliat er verdens nordligste oljefelt til havs, og utbyggingen har ikke skjedd uten utfordringer. Det har vært mye oppoverbakke for den italienske operatøren Eni som eier 65 prosent av lisensen, og der Statoil er største medeier med 35 prosent.

Eni overvant nordnorske politikeres skepsis til en utbyggingsløsning som ikke førte oljen til land, etablerte kontor i Hammerfest og inngikk nyskapende samarbeid med fiskerne om oljevernberedskap.

Da den 65.000 tonn tunge plattformen ble tauet inn til Hammerfest i april i fjor, var det to år forsinket. Klargjøringen av plattformen skulle ta noen uker, men varte i flere måneder.

Men 12. mars i år fløt den aller første oljen om bord i den flytende produksjonsplattformen. Den første oljelasten har allerede gått til Europa. Goliat skulle opprinnelig settes i produksjon sensommeren eller høsten 2014. Da lå oljeprisen på 110 dollar fatet. Nå har den krøpet opp så vidt over 40 dollar.

Eni forsikrer at de har et langsiktig perspektiv, og mener det er økonomi i prosjektet som analytikere hevder krever en oljepris på opp mot 90 dollar fatet for å være lønnsomt.

– Vi må ha et langsiktig perspektiv på driften. Vi er trygge på at Goliat vil være lønnsomt og bidra med betydelige inntekter både til norske skattebetalere og til partnerskapet i Goliat-lisensen, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge til NTB.

Goliat

Goliat er det første oljefeltet i norsk del av Barentshavet som kommer i produksjon.

Ligger 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet og 53 kilometer fra Sørøya i Finnmark.

Oljedirektoratet anslår at feltet inneholder 174 millioner fat olje, nok til 15 års drift.

Produksjonen skjer på en flytende produksjonsinnretning som ble bygget i Sør-Korea og slept til feltet.

Da plan for utbygging og drift ble vedtatt i 2009, lød investeringsanslaget på 31,9 milliarder kroner. Nå opererer regjeringen med en kostnad på 48,5 milliarder. Dette er en økning på 16,3 milliarder, eller 52 prosent. Alt i 2015-kroner. Eni oppgir utbyggingskostnader på 47 milliarder. I tillegg til kostnadsoverskridelsene er oppstarten kraftig forsinket. Den første oljen ble produsert 12. mars, og feltet ble offisielt åpnet mandag.

Eni har en eierandel på 65 prosent i produksjonslisensen, Statoil eier 35 prosent.

Vil bli utnyttet

For vertsbyen Hammerfest har Goliat-utbyggingen vært den viktigste driveren for en permanent petroleumsvirksomhet i byen som fra før av huser Statoils anlegg på Melkøya der gassen fra Snøhvit tas i land.

– Goliat betyr veldig mye for Nord-Norge og Hammerfest. Vi får et mer komplett gass- og oljemiljø. Dette er en næring som vil være her i lang tid framover og vil være med og utvikle landsdelen når vi vet hva som ligger i Barentshavet av ressurser. Men både oljeselskapene og andre må finne smartere måter å ta hensyn til klima på. Den utfordringen kommer, men så lenge det er ressurser, vil de bli utnyttet, sier Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen.

Da forskningsstiftelsen NORUT i februar i år publiserte en rapport om ringvirkningene av Goliat, var konklusjonen at Goliat-prosjektet har gitt en sysselsettingseffekt på 440-460 arbeidsplasser før prosjektet.

Ifølge Eni er de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene for Goliat beregnet til rundt 1,5 milliarder kroner.

"Dette er bare starten på et oljeeventyr som vil strekke seg langt inn mot neste århundreskifte.

Alf E. Jakobsen, ordfører Hammerfest

«Tord, I  love you!»

De var hjertelig enige, olje- og energiminister Tord Lien og ordfører Alf E. Jakobsen.

Lien åpnet de gjensidige tillitserklæringene med å skryte av ordførerens mangeårige engasjement for oljebransjen.

Jakobsen kvitterte til det han kalte en gamme venn som har holdt mot og engasjement oppe i en krevende tid for bransjen, og avsluttet med et velment «I love you».

Under oppsikt til siste slutt

Petroleumstilsynet gikk til det uvanlige skritt å be Goliat-partner Statoil om å bekrefte sikkerhetssituasjonen på Goliat FPSO før de ville gi grønt lys.

- Fra vår side var det viktig å ansvarliggjøre også partnerne, sier direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet til iFinnmark.no, og medgir at dette ikke er noen vanlig framgangsmåte.

Innspurten fra Goliat FPSO kom til Finnmark til produksjonsstart ett år etter er mer som en maraton enn en spurt.

- Vi har jobbet oss gjennom dette steg for steg og kom til slutt i mål, sier Eni Norges direktør Ruggero Gheller.

Myrvold nikker fornøyd til denne framgangsmåten.

- Så i dag er dere venner?

-  Venner har vi vært hele tiden, repliserer Gheller uten at Myrvold protesterer.

Goliatplattformen er verdens største og mest avanserte sirkulære oljeplattform.

Goliatplattformen er verdens største og mest avanserte sirkulære oljeplattform. Foto:

Artikkeltags