Gå til sidens hovedinnhold

Beskylder fylkesrådmannen for å holde tilbake informasjon

Artikkelen er over 4 år gammel

– Politikerne får ikke riktig informasjon. Dette er direkte udemokratisk, sier Nina Planting Mølmann ved Gjenreisningsmuseet.

Når Hovedutvalget for kultur og samferdsel torsdag 26. mai skal behandle «Regionalt handlingsprogram for museene i Finnmark - oppfølging av vedtak - prioritert liste over investeringer og drift ved museene», har ikke fylkesrådmannen gitt politikerne riktig informasjon, mener gjenstandskonservator Daniela Kötter og konservator Nina Planting Mølmann ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.

De får støtte av direktør for Museene for kystkultur og gjenreisning, Arvid Bye.

I to år har alt vært «gryteklart» for at Gjenreisningsmuseet skal få midler fra Kulturdepartementet for å utvide magasinet på museet – slik at historiske gjenstander kan tas tilstrekkelig vare på, mener de. Per i dag er det fare for at historiske gjenstander blir ødelagte.

– Det eneste vi mangler er at Finnmark fylkeskommune (FFK) gir Kulturrådet og departementet beskjed om at de prioriterer det. Dette koster ikke FFK én krone, sier Mølmann.

Beløpet de har søkt om er på 4,7 millioner kroner.

Stiller spørsmålstegn ved kompetansen

– Det er ingen vits i å samle inn, hvis vi ikke kan gjøre gjenstandene, arkiv og fotografi tilgjengelig for folk, og ta vare på dem. Vi har per nå ikke tilstrekkelig plass, og oppbevaringsmåten er ikke forsvarlig. Når finansieringen er på plass, virker det bare for dumt at prosjektet bare skal bli hengende i lufta, sier Kötter.

Etter at Gjenreisningsmuseet fikk beskjed fra Kulturdepartementet om at de måtte bli prioritert fra fylkeskommunen for å få midler i statsbudsjettet, ba de fylkeskommunen om å sette opp en prioriteringsliste.

– Men fylkesadministrasjonen klarer ikke å lage en prioritering innenfor de riktige føringene. Fylkesrådmannen har satt opp en prioriteringsliste som går på driftstilskudd. Det han skulle sette opp var en liste på investeringstilskudd, sier Mølmann.

De to stiller nå spørsmålstegn ved fylkesrådmannens kompetanse.

– Politikerne som skal behandle innstillingen får ikke tilstrekkelig informasjon, og uriktig informasjon, ut ifra de sakspapirene som foreligger. Dette blir direkte udemokratisk, sier Mølmann.

– Gir selektiv informasjon

Direktør for Museene for kystkultur og gjenreisning, Arvid Bye, sier at han over flere år har opplevd at informasjonen som kommer fra fylkesadministrasjonen er selektiv.

– Politikerne må jo stole på at informasjonen de får fra administrasjonen er korrekt. Jeg har erfart over åtte år at det er vanskelig å få frem informasjon fra museene til politikerne. Jeg føler at administrasjonen over lang tid har videreformidlet informasjon på en så selektiv måte at det blir feil. Vi kan ikke akseptere det. Vi forventer at den informasjonen som gis til politikerne er korrekt, og at man ikke velger ut infoen ut ifra eget forgodtbefinnende, sier Bye.

Han sier at dette prosjektet med Gjenreisningsmuseet er viktig å få gjennom, fordi museet per i dag ikke har areal nok til å ta vare på de historiske gjenstandene.

– Vi har en del ting stående på utsatte steder både i Hammerfest og på andre avdelinger – gjenstander som trenger en mer forsvarlig oppbevaring.

Ikke fått svar

12. mai skrev direktøren en e-post til fylkesordfører Runar Sjåstad og leder for hovedutvalget, Geir Ove Bakken. Der skriver han blant annet følgende:

«Det er sendt ut en sak til møtet i HU KS den 26. mai som må bero på en misforståelse. Hovedutvalg for kultur og samferdsel behandlet på sitt forrige møte Handlingsplan for museumsutvikling. Der ble det vedtatt et nytt delmål 6: «Få utløst statlige tilskuddsmidler» med tilhørende regionalt tiltak: Opprette en prioritert liste over hvilke museer som skal få støtte.»

Videre skriver han:

«Hvis FFK skal følge opp strategien «Få utløst statlige tilskuddsmidler», må politikerne være klar over at Kulturdepartementet har to ulike ordninger. En for driftstilskudd, og en for investeringer.»

– I saken fylkesrådmannen leverer til hovedutvalget nå, nevnes det ikke med ett ord at vårt prosjekt ligger klart og er anbefalt av departementet. Vi spør ikke fylkeskommunen om penger. Bare politisk støtte.

Bye har ikke fått svar på e-posten, sier han.

– Blander snørr og bart så det synger etter

Plan- og kultursjef i Finnmark fylkeskommune, Tore Gundersen, avviser at fylkeskommunen holder tilbake informasjon, og mener at det Arvid Bye, Daniela Kötter og Nina Planting Mølmann kommer med ikke har relevans for den saken som skal opp i hovedutvalget nå torsdag.

– Alt det de kommer med har ingen relevans for den saken som skal opp på torsdag. Dette blir å blande snørr og bart så det synger etter, sier Gundersen.

Videre mener han vinklingen på saken er totalt feil.

– Jeg skjønner ikke denne vinklingen. Årsaken til at denne saken kommer opp på nytt nå torsdag, er at utvalget på sist møte gjorde et klart vedtak på at man ønsket en utredning fra fylkesrådmannen i forhold til å prioritere tilskudd for museum i Finnmark. Det vi har gjort nå, er at vi har gitt en slik prioritering mellom de tre museene - som vi gir driftstilskudd til.

– Bye, Kötter og Mølmann mener at listen over prioriteringer skulle omhandle investeringstilskudd?

– Det må de mene. Vedtaket i hovedutvalget har ikke sagt noe i forhold til investeringstilskudd.

Gundersen påpeker at de tar hovedutvalget på alvor, og at de er interesserte i å legge frem relevant informasjon.

iFinnmark har forsøkt å komme i kontakt med fylkesrådmann Øystein Ruud uten å lykkes og ble dermed henvist til Gundersen.

Kommentarer til denne saken